Hverdagslivet og kræftpakken

Forsvaret juni 2017
I sit ph.d.-projekt vil sygeplejerske Birgitta Nordenhof Larsen finde svar på, hvordan patienter med hoved- og halskræft oplever det omfattende kræftpakkeforløb.

​​​

Foto: Colourbox

Baggrund

 I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om at udarbejde kræftpakkeforløb, som blev implementeret i løbet af 2008, hvorefter patientforløbene standardiseres og accelereres fra henvisning til rehabilitering. 

Formålet 

med studiet er at udforske individuelle kræftramte menneskers fortællinger om at blive udredt for hoved- og halskræft. 

Metode

Interviews med 11 patienter – 1-3 interviews med hver, afhængig af deres forløbs varighed. Deres fortællinger indeholder referencer til tid og sted og der trækkes tråde til livshistorien.  Analyse og fortolkning følger en hermeneutisk cirkularitet, der inkluderer Kvale & Brinkmanns tre fortolkningsniveauer.

Resultater

Afhandlingen kunne konkludere, at udredningsforløbet og undersøgelserne vækker frygt og angst hos de interviewede patienter, at patienternes livshistoriske erfaringer med sygdom, kræft og angst, deres livshistorisk udviklede subjektive angstforsvar (forsvarsmekanismer), relationen med de pårørende og muligheden for at fortælle en sundhedsprofessionel om deres oplevelser og tanker, har betydning for at kunne finde en balance mellem frygt og håb. Redaktør