HPV-forårsaget kræft i svælget

Forsvaret januar 2015
Ph.d.-projekt kaster lys over HPV-forårsaget svælgkræft, der er i så voldsom stigning, at man taler om en epidemi.

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​


Mundsvælgkræft er i epidemisk stigning over hele den vestlige verden og der diagnosticeres ca. 400 nye tilfælde af svælgkræft om året i Danmark. Traditionelt har forbrug af tobak og alkohol været den hyppigste årsag til udviklingen af kræft i mundsvælget, men den stigende gruppe af kræfttilfælde menes at være forårsaget af human papillomavirus (HPV), som også er en kendt årsag til livmoderhalskræft. I Danmark er forekomsten af mundsvælgkræft femdoblet i løbet af de sidste 30 år, men det vides endnu ikke, hvor stor en del, der er forårsaget af HPV.

Forskning i HPV

I et afsluttet multicenterstudie udgående fra Rigshospitalet, undersøgte ph.d.-studerende Emilie Garnæs forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2000-2010. Undersøgelsen kiggede på knap 1100 patienter, som blev identificeret via udtræk fra Dahanca Databasen og Patologidatabanken. 

Forskellige HPV-typer og patienter

Internationalt inddeles mundsvælgkræft i HPV positiv (HPV+) og HPV negativ (HPV-), og mens HPV- traditionelt har været forårsaget af tobak og alkohol og har ramt ældre mænd (over 55 år), er HPV +-patienterne i høj grad yngre mænd (under 55 år) uden tobaks- og alkoholmisbrug. Der er altså stor forskel på de to patientgrupper og prognoserne er også varierende.

De yngre mænd, der rammes af HPV+ svælgkræft, responderer væsentligt bedre på behandling end patienterne med HPV-, uanset om behandlingen er kirurgi, strålebehandling eller kemoterapi. Kun 30 % af patienter med HPV- lever fem år efter de har fået sygdommen, mens dette er tilfældet for op mod 60 % af patienterne med HPV+.

Skræddersyet behandling

Forskningsgruppen, der blandt andet har vist, at HPV+ svælgkræft biologisk ligner livmoderhalskræft - som i dag forebygges med HPV-vaccination og tilbydes til piger op til 12 år - håber, at deres forskning vil bidrage til, at den stigende gruppe af HPV+ patienter i fremtiden får en tidligere diagnostik og en skræddersyet behandling. Dette vil sandsynligvis dæmme op for den mulige overbehandling af HPV+ patienter, der er standard i dag.​

Nyt forskningsprojekt

I forlængelse af projektet undersøger medicinstuderende Amanda-Louise Carlander forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2011-2014. 


Læs mere om projektet:

> ​HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2011-2014​Redaktør