Hoved- og halskræft

Forsvaret januar 2016 
I sit ph.d.-projekt undersøgte David H. Jensen mekanismerne ved spredningen af hoved- og halskræft.

​​​


Foto: Colourbox

Hoved- og halskræft

Hoved- og halskræft er den sjette mest almindelige kræftform på verdensplan, og årligt rammes omkring 500.000 mennesker af sygdommen. I Danmark rammes ca. 1200 mennesker årligt, og på trods af forbedrede behandlingsmuligheder er den samlede 5 års overlevelse stadig ca. 60 %.

Det første tegn på kræft i hoved- og halsområdet er ofte fremkomsten af et sår eller en knude i mund/halsområdet. I alle tilfælde, hvor man identificerer en primær malign tumor i hoved-halsområdet, vil næste afgørende spørgsmål være, om den har spredt sig.

Meka​nismer ved spredning

En af de helt store udfordringer for patienter med hoved- og halskræft er spredning til halsens lymfeknuder, da det reducerer 5-års overlevelsen med 50 %. Det er derfor afgørende at få afdækket mekanismerne ved spredningen af kræften. Og netop dette har fokus i David H. Jensens igangværende ph.d.-projekt.

Den såkaldte invasive front, dvs. den del af tumoren, der vokser ind i det normale omgivende væv, har stor betydning for spredningen af kræften, og derfor har projektet valgt at fokusere på denne specifikke cellepopulation.

Studiet søger svar på, hvordan de invaderende celler adskiller sig fra de celler, der ikke er i stand til at invadere. Målet er at undersøge om der er specifikke mekanismer, som kan blokeres i denne proces og derfor på længere sigt potentielt udgøre mål for behandling.

Behandling uden garanti

Hos de patienter, hvor kræften allerede har spredt sig før behandlingen påbegyndes, vil behandlingen kunne føre til store gener - så som vejrtrækningsproblemer, besværet fødeindtag, mundtørhed og talebesvær - uden man samtidig kan garantere en lang overlevelse. Derfor vil en fremtidig mere målrettet behandling mod evnen til at sprede sig være et stort fremskridt.

Mod en bedre forståelse

Projektet vil på længere sigt medvirke til at forstå mekanismerne ved væksten af kræft ind i det normale væv og mekanismerne for spredningen af kræft til lymfeknuderne. Dette vil være første skridt til at udvikle mere specifikke lægemidler, der kan hæmme denne proces.

Nyt forskningsprojekt

I forlængelse af projektet undersøger medicinstuderende Nicklas Juel Pedersen, hvilke specifikke mikroRNA-profiler fra kræftvæv og blod, der kan benyttes til at forudse, om der er spredning af mundhulekræft til lymfeknuderne.

Bedre diagnosticering af mundhulekræft


Redaktør