Følger efter robotkirurgisk fjernelse af tidlige stadier af svælgkræft

​I sit ph.d.-projekt undersøger læge Susanne Scott de kort- og langsigtede bivirkninger efter robotkirurgi hos udvalgte svælgkræftpatienter.   

Siden 2014 har vi på rigshospitalet behandlet patienter, der har tidlige stadier af svælgkræft med robotkirurgisk fjernelse. Traditionelt er patienter med svælgkræft blevet behandlet med stråleterapi, eventuelt sammen med kemoterapi. Sidstnævnte behandlingsformer er behængt med bivirkninger og særligt har stråleterapi en række langtidsbivirkninger, heriblandt mundtørhed, smerter og synkeproblemer.

Robotkirurgisk fjernelse er et alternativ til stråleterapi, der er ligeså effektivt, hvis man kigger på overlevelse. Med dette projekt ønsker vi at undersøge både kort- og langsigtede bivirkninger efter robotkirurgisk fjernelse. Patienter, der deltager i projektet, vil både før og efter operationen få undersøgt deres synkefunktion, spytprøver og udfylde livskvalitetsskemaer. Desuden registreres smerter efter operationen.

Vi håber, at dette projekt kan hjælpe os med bedre at forstå i hvor høj grad synkefunktionen og livskvaliteten bliver påvirket af kirurgisk behandling af svælgkræft. Da vi ved fra litteraturen, at én af de største gener fra strålebehandling er mundtørhed, undersøges det også, om der sker målbare ændringer i spytproduktion eller spytsammensætning efter operationen.


Flere forskningsprojekter om robotkirurgi

HPV-associeret svælgkræft: Rollen af robotkirurgi og vækstmønsterets betydning for optimering af diagnostik og valg af behandling

> Robotkirurgi til behandling af svælgkræft
Redaktør