DNA mutationer i HPV-positive svælgcancer

Forsvaret januar 2018
Læge og ph.d.-studerende Christian Grønhøj forsker i DNA mutationer i HPV-positive svælgcancer

​​​​​​
Kræftceller er meget forskellige og utilstrækkelig klassifikation medfører ofte, at patienter behandles med uvirksom medicin med bivirkninger. Målrettet terapi er derfor et væsentligt udviklingsområde inden for moderne onkologi og dette studie kan bidrage til denne udvikling med forståelsen af hvilke DNA skader som er forbundet HPV positiv svælgkræft, samt nærme os spørgsmålet om hvorfor 30-40% ikke responderer på behandlingen.

I fremtiden vil specifikke skader på DNA’et forhåbentligt kunne behandles specifikt, vi skal dog først finde disse DNA-skader og vide hvordan skaderne er forbundet til patientens prognose, tumorstadie og overlevelse. Dette studie bidrager med ny viden hertil.

Fra et selekteret panel af kræftgener undersøges 300 HPV-positive svælgkræftformer, hvor vi korrelerer fundne DNA skader til patientens overlevelse. Vi kan således opnå viden om relationen mellem overlevelse, kræftspredning, respons på behandling og forskellige DNA skader igennem dette. Resultaterne kan betyde, at vi i fremtiden har bedre mulighed for at forudsige patientens prognose samt komme nærmerer tilpasning af kemo-strålebehandlingen til den e​​nkelte patient og derved reducere bivirkningerne hos patienter med de mindre aggressive svælgcancere.

Redaktør