Sektioner i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi

Øre-næse-halsspecialet er gennem årene blevet mere subspecialiseret. Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi er Europas nok største øre-næse-halsafdeling og er opdelt i følgende sektioner.

Øresektionen​

Diagnostik og behandling af otologiske og vestibulære lidelser. Alle otologiske operative indgreb inklusiv operation for vestibularis schwannom og Cochlear Implant foretages i afdelingen. 

Af Sundhedsstyrelsen godkendte fagområdeselskaber:

Næse- og bihulesektionen

Diagnostik og behandling af alle næse- bihulelidelser inklusiv CAS (Computer Aided Surgery), FESS (Functionel Endoscopic Sinus Surgery) og stemmebåndskirurgi.

Af Sundhedsstyrelsen godkendt fagområdeselskab:​
> Dansk Rhinologisk Selskab (DRS)​

Hoved- og halssektionen

Cancerdiagnostik og behandlingsvurdering foregår i samarbejde med Afdeling for Kræftbehandling på såvel Rigshospitalet som på Herlev Hospital. Afdelingen udfører alle kirurgiske indgreb af god- og ondartede knuder på halsen og behandler ansigtsskader. Vi varetager desuden operationer for følgetilstande til diverse infektionssygdomme.

Af Sundhedsstyrelsen godkendte fagområdeselskaber:​
> Dansk Laryngologisk Selskab (DLS)​

Audiologisektionen

Der varetages klassisk audiologi med høreapparatbehandling foruden børneaudiologi, BAHA- og Cochlear Implant-behandling ved audiologiske læger og audiologopæder.   

Af Sundhedsstyrelsen godkendt fagområdeselskab:

ØNH Sygeplejerskesektion

​​Sektionen varetager specialiseret øre-næse-halssygepleje som noget specielt også sp​​​ecialiseret sygepleje til hoved-halskræftpatienter i eget hjem. 

> Fagligt Selskab for ​​Øre-næse-halskirurgiske s​​ygeplejersker ​

​Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi

Af Sundhedsstyrelsen godkendt specialeselskab:​

Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi​ (DSOHH)

Redaktør