Enhed for Smags- og Lugtesans

​Rigshospitalets enhed for Smags- og Lugtesans udreder personer med nedsat lugte- og smagssans uanset udløsende årsag.

Rigshospitalets enhed for Smags- og Lugtesans udreder personer med nedsat lugte- og smagssans uanset udløsende årsag (f.eks. spontan, post infektiøs bl.a. efter COVID19 og influenza, traume, som led i anden sygdom f.eks. kronisk næsebihule betændelse, Parkinsons, Alzheimers, cancer, efter kirurgi/kemo/strålebehandling, medfødt, traume, arbejdsskade).
 
Vi laver
  • Udvidet lugte- og smagssans undersøgelser
  • Relevante scanninger (CT, MR)
  • Klinisk undersøgelse inkl. endoskopi af næse-bihuler samt lugtesans slimhinden.
  • Relevant medicinsk behandling.
  • Lugtesans genoptræning
  • Information om forebyggelse.
  • Information omkring hvordan man klarer sig i hverdagen, når man lider af nedsat lugte- eller smagssans.
  • Mulighed for deltagelse i videnskabelig forskningsprojekter.
 
Vi undersøger både børn og voksne. 

Patienten skal henvises af privat praktiserende øre-næse-halslæge eller anden hospitalsafdeling.


Redaktør