Enhed for Smags- og Lugtesans

​Rigshospitalets enhed for Smags- og Lugtesans udreder personer med nedsat lugte- og smagssans uanset udløsende årsag.

Rigshospitalets enhed for Smags- og Lugtesans udreder personer med nedsat lugte- og smagssans uanset udløsende årsag (f.eks. spontan, post infektiøs bl.a. efter COVID19 og influenza, traume, som led i anden sygdom f.eks. kronisk næsebihule betændelse, Parkinsons, Alzheimers, cancer, efter kirurgi/kemo/strålebehandling, medfødt, traume, arbejdsskade).
 
Vi laver
 • Udvidet lugte- og smagssans undersøgelser
 • Relevante scanninger (CT, MR)
 • Klinisk undersøgelse inkl. endoskopi af næse-bihuler samt lugtesans slimhinden.
 • Relevant medicinsk behandling.
 • Lugtesans genoptræning
 • Information om forebyggelse.
 • Information omkring hvordan man klarer sig i hverdagen, når man lider af nedsat lugte- eller smagssans.
 • Mulighed for deltagelse i videnskabelig forskningsprojekter.
 
Vi undersøger både børn og voksne. 

Patienten skal henvises af privatpraktiserende øre-næse-halslæge eller anden hospitalsafdeling.


Visitationsregler for smagssans- og lugtesanspatienter

​Visitationsregler for smagssans- og lugtesanspatienter til RH, ØNH, Enhed for smags- og lugtesans

 • Patienten skal vurderes ved privat praktiserende otorhinolaryngolog
 • Hyposmi eller anosmi vurderet ved Sniffin Sticks 12 sort (SIT12), eller BSIT eller paraosmi uanset SIT12 score (denne skal dog være testet og resultat anført i henv.).
 • Påvirket og/eller forvrænget smagssans.
 • Gener > 3 mdr.
 • ØNH-undersøgelse (inkl. fiberskopi af cavum nasi, priktest, lugtesans screening som nævnt ovenfor)
 • CT-bihuler (gælder IKKE post-COVID patienter uden oplagt tegn på samtidig CRS)
 • MR regio olfactoria ved gener > 3 mdr. uanset ætiologi.
 • Relevante scanninger bedes være tilgængelige for ØNH RH ved henv. hertil.

Endelig beslutning ang. Covid senfølger afventes fra Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden. Der kan derfor komme løbende ændringer i ovenstående.


Redaktør