Befordringsgodgørelse - særlige forhold

​Her finder du oplysninger om de særlige forhold, der gælder vedrørende befordringsgodsgørelse for patienter henvist til Øjensygdomme, Kennedy Centret.

Befordringsgodtgørelsen

Transportudgifter - inkl. evt. transport af ledsager(e) - til billigste offentlige transportmiddel afholdes enten af den kommunale synsforvaltning eller af regionens sygehusforvaltning.

Særlige forhold

  • Patienter henvist med henblik på optisk vurdering og afprøvning af hjælpemidler får befordringsgodtgørelsen (transportudgifterne) dækket af kommunen.

  • Hvis det udelukkende drejer sig om en diagnostisk vurdering, bliver transporten betalt af regionens sygehusforvaltning. Dette kræver i nogle tilfælde forudgående godkendelse (kaution). Sædvanligvis refunderes udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

  • I de tilfælde, hvor Afdeling for Øjensygdomme udleverer optiske hjælpemidler, modtager den kommunale socialforvaltning en regning. Priserne fastsættes af Socialministeriet.Redaktør