Henvisning af patienter

Her kan du se, hvordan du henviser patienter til Afdeling for Øjensygdomme

Elektive patienter​

  • ​​Du skal sende henvisningen pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune
  •  Husk tydelig angive​lse af hvilket team (subspeciale), der visiteres til.
  •  På Edifact angives, om der er synsfelter og/eller andet supplerende materiale, som er sendt via mail eller fax til CVI'en.
  •  Der henvises kun til ét team.
  •  Der må gerne anføres flere diagnoser og koder - så vil det aktuelle team viderehenvise internt. 

Opfølgning på elektive henvisninger

​Du kan kontakte

Visitationen - Afdeling for Øjensygdomme

Rigshospitalet - Glostrup

Valdemar Hansens Vej 1-23

2600 Glostrup

​Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Log ind med NemID og skriv sikkert og krypteret til os.

Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Faxen må ikke benyttes til forsendelse af personfølsomme oplysninger

Skriv til os med Sikker Digital Post (log ind med NemID)

Øvrige henvendelser

Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig e-mail til os på denne adresse:

E-mail: oejenvisitation@regionh.dk

Su​bakutte patienter

Subakutte patienter henvises som elektive patienter. Dog er det vigtigt at angive patientens telefonnummer. Vi tilstræber at give en tid inden for to uger

Akutte patienter

​​​På Afdeling for Øjensygdomme Rigshospitalet - Glostrup i Glostrup modtages akutte patienter hele døgnet, alle årets dage. Henvisninger kan ringes direkte ind til vagthavende på telefon 38 63 47 72

​Henvisninger af patienter i pakkeforløb
– kræft i øjne og orbita

Patienter skal henvises pr. Edifact til den CVI, som hører til patientens bopælskommune.

På henvisningen angives: RH-Bleg

Forløbskoordinator kan kontaktes på telefon 35 45 87 91

Henvisningskriterier for Grå stær operation


Indikation for grå stær operation skal baseres ud fra en afvejning af synsstyrke, objektive fund, subjektive gener samt risici ved operationen.
Patienter med aldersbetinget grå stær med en synsstyrke på over 0.5 bør ikke rutinemæssigt tilbydes operation med mindre der er markante subjektive gener i form af enten blændingsgener, ensidigt dobbeltsyn, forstyrrende forskel mellem de to øjne (synstyrke, farvesyn, refraktion) eller myopinisering, da synsforbedringen vil være beskeden, og der er risiko for bivirkninger.
 

Sundhedsstyrelsen har i 2020 udsendt National Klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær.

Du finder link til den nationale kliniske retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær i dette link (PDF, åbner i nyt vindue)

Henvisning til Øjensygdomme, Kennedy Centret

Hvem kan henvise?
Kommunale konsulenter, øjenlæger, synskonsulenter eller synscentraler

Hvordan henvises?
Henvisning til Afdeling for Øjensygdomme sker efter skriftlig henvisning  efter de regler, der i øvrigt gælder for henvisning til Afdeling for Øjensygdomme med henblik på udmåling af optiske hjælpemidler.

Er der udgifter forbundet med undersøgelserne?
Nej, undersøgelser på Afdeling for Øjensygdomme er uden udgift for hjemkommunen.
Der kan dog være udgifter til dækning af befodringsgodtgørelse, jfr. nedenfor og til betaling af udgifter for udleverede  optiske synshjælpemidler.

Orienterer Afdeling for Øjensygdomme om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler?
Ja - i henhold til bekendtgørelsens § 15 stk. 3 giver Afdeling for Øjensygdomme efter undersøgelsen kommunen meddelelse om evt. udlevering af optiske synshjælpemidler.
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter betaling for ( synshjælpemidler) svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser, der udleveres af Afdeling for Øjensygdomme.Redaktør