Henvisninger til ​Regionens tilsynsfunktion

​Patienter der skal henvises til Regionens tilsynsfunktion kan komme i forløb på Afdeling for Øjensygdommes klinikker på enten Nordsjællands Hospital i Hillerød eller i Glostrup. Det afhænger af henvisningsbehov og patientens bopælsadresse.

Vedrørende henvisning til klinik for Øjensygdomme, Hillerød

Klinikken i Hillerød behandler patienter med medicinske nethindesygdomme, der kræver anti-VEGF-behandling (AMD, veneokklusion, diabetisk maculopati).

Derudover varetages tilsyn af indlagte patienter også på Nordsjællands Hospital i Hillerød, ligesom akutte patienter fra skadestuen kan tilses efter telefonisk visitation indtil kl. 13.00.

Akutte og elektive patienter 

  • Alle akutte patienter skal henvises til øjenvagten i Glostrup (hele døgnet)
  • Alle elektive patienter skal henvises til central visitation i Afdeling for Øjensygdomme, Glostrup.

Forundersøgelse af medicinske retinapatienter i Hillerød

Patienter med eksudativ AMD og veneokklusion blive indkaldt til forundersøgelse på enten i klinik for Øjensygdomme enten i Hillerød eller på Glostrup, uafhængigt af bopælsadresse.

Hvis patienten derefter sættes i anti-VEGF-behandling, vil opfølgende kontrol og behandling foregår også på enten Hillerød eller Glostrup afhængigt af bopælsadressen. 

Det er visitator, der afgør, hvor patienten skal forundersøges ud fra kliniske og billedmæssige oplysninger i henvisningen. 

Redaktør