Grand Rounds - faglige arrangementer

​Hver måned indbyder Afdeling for Øjensygdomme til fagligt arrangement

Hvad er Grand Rounds?


​​​​Afdelingens faglige teams vil efter tur have værtskabet for Grand Rounds.

Kliniske problemstillinger der er typiske - og også gerne svære - beskrives, og der lægges op til dialog med de tilstedeværende læger omkring udredning og behandling.
For at højne det faglige niveau og gøre Grand Rounds mest muligt interessante, opfordres alle til i videst muligt omfang at møde op og deltage i diskussionen​

Målgruppen er primært afdelingens egne læger, men praktiserende øjenlæger, kolleger fra andre øjenafdelinger eller tilgrænsende specialer er meget velkomne til at deltage.

Hvor og hvornår ?

Grand Rounds afholdes normalt den sidste fredag i hver måned fra kl. 14:00 - 15:00 på Rigshospitalet - Glostrup,  Blå stue, opgang 7, 1. sal. Andet lokale i Glostrup kan forekomme. Se nedenfor i programmet.

Tilmelding af Cases

Der er mulighed for at tilmelde cases, som ønskes diskuteret på Grand Rounds.
Et kort oplæg, incl. evt. kliniske fotos eller video kan sendes til teamlederen for det team, der har ansvaret for pågældende Grand Round.


Grand Rounds 2021

Grand Rounds afholdes sidste fredag i måneden.
Undtagelser herfra:
april og juni: Anden sidste fredag
December: Anden fredag

28. maj

Medicinske Nethindesygdomme

18. juni

Onkologisk oftalmologi (Orbita/Retina)

Juli

Sommerferie

27. august

Skelen (Strabismus)

September

FAYO årsmøde/DOS generalforsamling

29. oktober

Øjenlåg og Tåreveje (Externa)

26. november

Hornhinde (Cornea)/Brydningsfejl

10. december

Grå stær (Katarakt)
 


Opdateret 2. marts 2021

Redaktør