Fagligt - om udvalgte diagnoser

​Her finder du information om udvalgte diagnoser


Formodet embolisk betinget gren -eller centralarterieokklusion eller klassisk fugax

Formodet embolisk betinget gren- eller centralarterieokklusion eller klassisk amaurosis fugax

Patienter under denne diagnose udredes i samarbejde mellem Afdeling for Øjensygdomme og Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Glostrup Hospital således: 

Tilstanden opstået mindre end en måned siden

 Henvises efter øjenundersøgelse akut til apopleksiafsnittet m.h.p. udredning (efter eksisterende instruks for udredning ved TCI)

Tilstanden opstået for mere end en måned siden men med gentagne tilfælde

Henvises efter øjenundersøgelse akut til apopleksiafsnittet m.h.p. udredning (efter eksisterende instruks for udredning ved TCI)

Tilstanden opstået for mere end en måned siden men kun enkeltstående tilfælde

Henvises efter øjenundersøgelse ambulant til det ambulante apopleksiafsnit (NAPOA) m.h.p. udredning (efter eksisterende instruks for udredning ved TCI)Okulært iskæmisk syndrom

​Okulært iskæmisk syndrom

Patienter under denne diagnose udredes i samarbejde mellem Afdeling for Øjensygdomme og Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Glostrup Hospital således:

Hvis der foreligger UL af carotider med signifikant stenose, og der ikke er samtidig er total okklusion af a. carotis, skal patienten akut henvises til karkirurgisk afdeling til vurdering 

Henvises efter øjenundersøgelse ambulant til det ambulante apopleksiafsnit (NAPOA) m.h.p. udredning (efter eksisterende instruks for udredning af cerebral hypoperfusion ved a. carotisstenose/okklusion)Formodet akut opstået Horners syndrom (med eller uden smerter)

​Patienter under denne diagnose udredes i samarbejde mellem Afdeling for Øjensygdomme og Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Glostrup Hospital således:

Skal have foretaget akut CT-scanning af cerebrum med angiografi af halskar (i.h.t. aftale mellem Diagnostisk afdeling og Afdeling for ØjensygdommeRedaktør