Kurser og undervisning

Kurser for talepædagoger

Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger udbyder kurser til andre talepædagoger. 

Kurserne kan afholdes lokalt, fx for alle talepædagoger i en eller flere kommuner, og vil således kunne tilpasses individuelle ønsker og behov og fx tage udgangspunkt i de børn, der aktuelt er i undervisning. Der afholdes også kurser i Læbe-Ganespalte Centret.

Kontakt Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger for uddybende information om kurser.

Supervision og vejledning

Lokale talepædagoger, der har børn med ganerelaterede udtalevanskeligheder i undervisning, er velkomne til at kontakte Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger med henblik på en kort telefonisk vejledning.

Desuden er der mulighed for telefonisk at drøfte børn, der ikke er tilknyttet Læbe-Ganespalte Centret, men hvor lokal talepædagog mistænker en ganedysfunktion.

Ved behov for yderligere vejledning kan der købes individuelt tilrettelagte supervisionsforløb, hvor den lokale talepædagog fx har mulighed for at få direkte feedback på egen undervisning, observere undervisning i Læbe-Ganespalte Centrets regi osv. 

Supervision kan eksempelvis ligge i forlængelse af et undervisningsforløb i Læbe-Ganespalte Centret, når lokal talepædagog skal overtage undervisningen.

Kontakt Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger for uddybende information om supervision.

Undervisning

Barnets hjemkommune kan vælge at købe sig til undervisning hos Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger i tilfælde, hvor kommunen ikke selv har mulighed for at varetage undervisningen af det pågældende barn.

Undervisningen foregår i Læbe-Ganespalte Centret og tilrettelægges som hovedregel i forløb à 20 undervisningslektioner fordelt på to ugentlige lektioner. En undervisningslektion varer 45 minutter.

Undervisningen foregår altid individuelt, idet børn med ganerelaterede udtalevanskeligheder erfaringsmæssigt ikke profiterer optimalt af gruppeundervisning.

EPG-undervisning 

EPG (elektropalatografi) er en undervisningsmetode, der ser ud til at være effektiv for børn med ganerelaterede udtaleafvigelser.

Barnet får tilpasset en ganeplade, hvori der indsættes elektroder, der registrerer tungens kontakt med ganen. Kontaktmønstret vises på en computerskærm, så barnet får direkte visuel feedback på egen taleproduktion. Til hjemmetræning låner barnet en bærbar træningsenhed, der ligeledes afbilleder tungens kontaktmønster.

EPG-undervisning er en oplagt mulighed for især børn med tendens til retraktion, der erfaringsmæssigt ofte kræver langvarige, intensive undervisningsforløb.

Kontakt Læbe-Ganespalte Centrets talepædagoger for uddybende information om undervisningstilbud.


Redaktør