Sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret

​HovedOrtoCentret tilbyder klinisk undervisning for sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5., 6. og 7. semester.

HovedOrtoCentret har et godt studiemiljø, og vi lægger vægt på høj faglighed og udvikling.

Centret har kliniske undervisere, som tager sig af undervisningen i afdelingerne. Undervisningen tilrettelægges sådan, at man veksler mellem sygeplejeinterventioner hos patienterne og Klinisk Laboratorium for Sygeplejestuderende. I vores forløb lægger vi vægt på refleksion, fordi koblingen mellem teori og praksis er meget vigtig for læring og faglig udvikling. 

Læs mere om de kliniske undervisere​​​

Afdelinger med studerende

Følgende afdelinger i HovedOrtoCentret tager imod studerende: 

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret

På Rigshospitalet arbejder vi med en fælles vision og strategi for uddannelse, som har fem fokusområder:

  • Udvikling af professionsidentitet
  • Læring i autentisk klinisk læringsrum
  • Udvikling, udvælgelse og anvendelse af forskellige pædagogiske metoder
  • Relationel støtte og kvalitet i vejledning
  • Transition, altså overgangen fra uddannelse til arbejdsliv
Hvordan vi arbejder med det i HovedOrtoCentret, vil du høre mere om når du starter i praktikforløbet.

Redaktør