​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret

​HovedOrtoCentret tilbyder klinisk undervisning for sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5., 6., semester og undervisning i empiriindsamling på 7. semester.

HovedOrtoCentret har et godt studiemiljø, og vi lægger vægt på høj faglighed og udvikling.

Centret har kliniske undervisere, som tager sig af undervisningen i afdelingerne. Undervisningen tilrettelægges sådan, at man veksler mellem sygeplejeinterventioner hos patienterne og Klinisk Laboratorium for Sygeplejestuderende. I vores forløb lægger vi vægt på refleksion, fordi koblingen mellem teori og praksis er meget vigtig for læring og faglig udvikling. 

Læs mere om de kliniske undervisere​​​

Afdelinger med studerende

Følgende afdelinger i HovedOrtoCentret tager imod studerende: 

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret

På Rigshospitalet arbejder vi med en fælles vision og strategi for uddannelse, som har fem fokusområder:

  • Udvikling af professionsidentitet
  • Læring i autentisk klinisk læringsrum
  • Udvikling, udvælgelse og anvendelse af forskellige pædagogiske metoder
  • Relationel støtte og kvalitet i vejledning
  • Transition, altså overgangen fra uddannelse til arbejdsliv
Hvordan vi arbejder med det i HovedOrtoCentret, vil du høre mere om når du starter i praktikforløbet.

Redaktør