Tal og fakta

Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter varetager anæstesi- og operationsassistance til de patienter, der skal behandles i en af HovedOrtoCentrets 9 afdelinger på Rigshospitalet på Blegdamsvej. Afdelingen er en af landets største og dækker et bredt område inden for det anæstesiologiske speciale.

​​​​​​​​​​​​​

Med 250 ansatte er afdelingen en af landets største Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter. Afdeling modtager patienter fra alle dele af Danmark, og ofte er vores patienter meget syge.

Vi har velfungerende tværfagligt samarbejde på tværs af de andre afdelinger i HovedOrtoCentret, og vi har især et tæt samarbejde med TraumeCentret, hvor vi bl.a. er en fast del af det hold, der modtager svært syge og tilskadekomne patienter.

Tal i afdelinger:

  • Anæstesi- og operationsassistance til omkring 14.000 kirurgiske indgreb heraf er omkring 3.900 akutte indgreb
  • Derudover har vi omkring 3.500 patientkontakter, herunder cirka 1.500 traumemodtagelser
  • Trykkammeret har omkring 4.500 behandlinger om året, heraf er cirka 12% akutte
  • Anæstesi- og operationsassistance til helikopterlandingerne på Rigshospitalet, der er 644 landinger om året i gennemsnit
Redaktør