Forskning

Afdelingens forsknings- og udviklingsprojekter omfatter talrige områder inden for anæstesi, smertebehandling og akut behandling. Dr.med. Lars S. Rasmussen er forskningsansvarlig professor.​
Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter har fokus på klinisk forskning, som kan gøre en forskel for vore patienter. Vi har særlig interesse i luftvejshåndtering, iltbehandling, blodtab og koagulation. Derudover er der en betydelig forskningsaktivitet i trykkammerbehandling og akutte, tidskritiske tilstande. I flere undersøgelser indgår der langtidsopfølgning af patienter, der har fået foretaget store operationer eller som har været udsat for alvorlig tilskadekomst.

Afdelingen er meget aktiv på både det forsknings- og undervisningsmæssige område med typisk  8-10 ph.d.- og forskningsårsstuderende tilknyttet.

Seniorforskere i afdelingen

 • Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen
 • Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard
 • Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
 • Overlæge Michael Seltz Kristensen
 • Overlæge, ph.d. Jakob Stensballe
 • Overlæge, ph.d. Dan L. Isbye

Lektorer i afdelingen

 • Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
 • Overlæge, ph.d. Dan L. Isbye

Forskningsprojekter 

Ph.d.-studerende
 • Læge Trine Eskesen, langtidsprognosen efter tilskadekomst 
 • Læge Asger Sonne, hjerneblødning
 • Læge Morten Hedetoft, alvorlige bløddelsinfektioner
 
Derudover er en række andre ph.d.-studerende tilknyttet afdelingen, f.eks. fordi en af vores læger er hoved- eller medvejleder. Aktuelt udføres ph.d.-studier i samarbejde med blandt andet Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital. 

Forskningsårsstuderende

 • Camilla Kristensen, hjertestop på hospital
 • Niklas Breindahl: intubation af traumepatienter
 • Markus Møller: kulilteforgiftning
 • Andreas Creutzburg: Early Warning Scores  
 • Alice Jensen: kontakt til primærsektor før hjerneblødning konstateres
 • Rasmus Ejlersgaard: muskelafslappende medicin til ældre
 • Thea Ellehammer: iltbehandling ved traumer
 • Joachim Hansen: visitation af traumer i Region Hovedstaden

Redaktør