Operation 6023, Neurokirurgi

Operation 6023 - Blegdamsvej. Afdelingens operations- og anæstesisygeplejersker på neurokirurgisk operationsafsnit er med til at varetage operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau.

Operationsafsnittet bliver bemandet af kirurger fra Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, anæstesilæger fra Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte og operations- og anæstesisygeplejersker fra HovedOrtoCentrets Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

Afsnittet opererer patienter med sygdomme i hjernen og det perifere nervesystem. Af højtspecialiserede indgreb har vi blandt andet landsdelsfunktion for alle børn med hjernetumorer, frontale avancement, sjældne kraniedeformiteter og epilepsioperationer. 

Derudover varetager afsnittet operationer af knuder på hørenerven, hjernesvulster og kræft dybt beliggende i hjernen for patienter fra hele Danmark. 

Anæstesisygeplejerskerne deltager også ved MR-scanninger, blodprop-opløsende behandling (trombektomi), radiologiske undersøgelser i hjernen, der kræver bedøvelse, ligesom de bedøver til elektrochok-behandlinger (ECT).

Der er 25 operationssygeplejersker og 27 anæstesisygeplejersker på afsnittet, som opererer ca. 3000 patienter om året, heraf er omkring 750 - 1000 patienter akutte.

Redaktør