​​​​​​​​​​​​​​​

Sengeafsnit 7044/7045

​Patienter med ortopædisk sygdom, ryglidelser og svært tilskadekomne er indlagt på dette afsnit. 

​Afsnittet modtager fortrinsvist patienter med ryglidelser og kvæstelser fra fx trafikuheld. 
Patienter der bliver indlagt på afsnit 7044/7045 er ofte i forløb længere end 24 timer, overflyttes fra andre sygehuse eller indlægges akut via Rigshospitalets TraumeCenter. 

Patienternes behandling og pleje varetages af læger, sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, sygehjælper, fysio- og ergoterapeuter.​

Dine pårørende er under normale omstændigheder velkomne. Er der mange, som gerne vil på besøg, er det vigtigt, at du aftaler det med sygeplejersken.​ Vi beder besøgende om at tage hensyn til ​indlagte medpatienter​.​​​​
Redaktør