​​​​​​​​​

Hjerteoperation

Her kan du læse og se, hvordan indlæggelsesforløbet i store træk er tilrettelagt, når du skal hjerteopereres. I afsnittet hvor du bliver indlagt ligger patienter, som skal have foretaget forskellige former for hjerteoperationer.

​​​Hvad skal/må jeg have med?​​

​​Hvad hvis jeg er utryg ved at tage tøjet af foran andre?​

​​Hvad hvis jeg ikke kan lide maden?

Hvornår må jeg genoptage sociale relationer, fysisk aktivitet mv.?

​Hvor længe skal jeg være indlagt?

​Hvem må besøge mig under indlæggelsen?​


Ordliste medfødte hjertesygdomme

Hjertecentret har flere patientkoordinatorer, som vil tage hånd om alle de spørgsmål og bekymringer, du naturligt kan have inden en undersøgelse eller operation.  

Patientkoordinatorerne kontakter dig for at planlægge og koordinere forløbet i samarbejde med dig. Vi taler med dig om de praktiske ting, og hvordan du kan have dine pårørende med.  ​


Når du møder til indlæggelse

Den første dag er sat af til forberedelser. Du må gerne have en ven eller familiemedlem med. Der kan være lidt ventetid, så tiden kan føles lang. Tag derfor gerne musik, bøger og lignende med. 

Samtaler og andre forberedelser på dagen: 

  • Du skal tale med sygeplejersken, som spørger ind til dig og fortæller om indlæggelsesforløbet. Sygeplejersken kan også allerede nu tale med dig om udskrivelse, hvis der er behov for særlige foranstaltninger, som kræver koordinering. Sygeplejersken viser dig også rundt på afdelingen, og viser hvor skal du spise, og hvor din stue er
  • Du skal tale med en læge, som optager din journal
  • Du skal have taget blodprøver, EKG og eventuelt et røntgenbillede af brystkassen
  • Du skal tale med kirurgen, som taler om med dig om operationen og mulige komplikationer, og du har mulighed for at stille spørgsmål
  • Du skal tale med anæstesilægen, som taler med dig om bedøvelse og afslappende medicin inden operationen
  • Du skal tale med fysioterapeuten om, hvordan du holder dig fysisk under indlæggelsen
  • Vi fortæller dig om, hvornår du skal stoppe med at spise og drikke, da du skal i fuld bedøvelse
  • Aftenen før operation skal du i bad. Du får tøj og håndklæder af sygeplejersken. Inden du bader, skal du fjerne hår på brystkassen og i lyskerne. Sygeplejersken hjælper/guider dig
  • Hvis du gerne vil have nogen hos dig, når du skal bedøves, er det en god ide at lave aftale med en ven eller et familiemedlem


Operationsdagen

Sygeplejersken vækker dig om morgenen og giver dig 2 glas saftevand kl. 6. Du skal bade igen og tage rent tøj på. Sygeplejersken dig noget afslappende medicin, hvis du har aftalt det med anæstesilægen.

Portøren henter dig og kører dig til operationsstuen. Dine pårørende kan følge med.

På operationsstuen modtages du af en sygeplejerske, som skal være med til operationen. Operationsstuen er kold, så du får varmetæpper over dig. Inden du bliver bedøvet, får du lagt et lille tyndt kateter i en blodåre i hånden. Anæstesilægen giver dig sovemedicin i kateteret, så du falder i søvn. 


Intensivafdelingen

Når operationen er færdig, følger anæstesilægen og -sygeplejersken dig til intensivafdelingen, mens du stadig sover.

På intensiv er der en sygeplejerske ved din seng hele tiden. Fordi du har være bedøvet i længere tid, sover du tungt og skal have hjælp til at trække vejret af en respirator. Derfor har du et plastikrør i luftrøret, 
som gør, at du ikke kan tale. Jo mere vågen du bliver, jo mere trækker du vejret selv.

Når du er så vågen at du kan trække vejret selv, fjerner vi plastikrøret fra dit luftrør. Når det er fjernet, kan du tale igen. Du har overvågningsudstyr på, for at vi kan holde øje med dig.

Du vil være træt og sove det meste af tiden.

Sygeplejersken tilser dig, og giver dig smerte- og kvalmestillende medicin og spørger til, hvordan du har det. Der kan være uro på stuen, da I ligger flere patienter på samme stue. Sygeplejersken vil forsøge at skabe ro på stuen.

Dine pårørende er velkomne på intensiv. Vi henstiller til, at der er få besøgende ad gangen, da du har behov for ro og hvile.


Tilbage i sengeafsnittet

Du kommer tilbage til sengeafsnittet i løbet af formiddagen. Inden da spiser du morgenmad og er oppe at sidde i en stol. Sygeplejersken taler med dig om at fjerne nogle af slangerne. inden du flytter til sengeafsnittet.

Portøren kører dig sammen med intensivsygeplejersken tilbage til sengeafsnittet, hvor du bliver modtaget af sygeplejersken. I sengeafsnittet er sygeplejersken ikke ved din seng hele tiden. men holder alligevel øje med dig. Sygeplejersken vil specielt det første døgn i sengeafsnittet tilse dig hyppigt og måle BT, puls og temperatur.

Der er stuegang hver morgen mellem kl. 8-9, hvor kirurgen vil komme og se dig, og hvor du har mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du gerne vil have en ven eller et familiemedlem med ved stuegang, så arrangerer vi det.

De første døgn i sengeafsnittet vil du have behov for hjælp og støtte, mens du får flere og flere kræfter. 

Sygeplejersken informerer dig på dagen om dagens program, og I laver en mere detaljeret plan sammen.

De katetre og slanger, der er lagt i forbindelse med operationen, fjernes i løbet af de første dage i sengeafsnittet. Sygeplejersken informerer dig grundigt om, hvordan slangerne fjernes, og instruerer dig i, hvad du skal gøre.


Udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, har du en udskrivelsessamtale med sygeplejersken. Ved samtalen taler vi om indlæggelsen, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem, opfølgning hos din egen læge og i hospitalsregi, og om hvor og hvordan du skal genoptræne. Du har også mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi anbefaler, at du har en ven eller et familiemedlem med til samtalen.Redaktør