Transition

​Transition betyder "skift" eller "overgang". Ordet transition bruger vi om den proces, hvor du bliver forberedt på overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling.

På voksenafdelingen skal du lære dine nye sygeplejersker og læger at kende. Du skal gradvist tage mere ansvar for din egen sundhed og hjertefejl. 

Vi ved, at det for nogle unge kan det virke utrygt og skræmmende, når ansvaret for sygdom og behandling lægges over på deres skuldre. Derfor tilbyder vi sammen med børneafdelingen et transitionsforløb, hvor vi forbereder dig på overgangen fra børne- til voksenafdelingen. Du får viden om din hjertefejl, så du efterhånden kan overtage ansvaret for dine kontroller og tale alene med din læge og sygeplejerske om din sygdom. 

Et transitionsforløb ruster dig til at stå på egne ben, når du overgår til voksenafdelingen.


Redaktør