Forsnævring på nyrepulsåren

​(Nyrearterie stenose)​

Der er to primære årsager til at nyrepulsåren kan forsnævres. Den ene er, at muskulaturen i nyrepulsårens væg bliver så veludviklet, at der kan opstå forsnævring, den anden er forsnævring som følge af åreforkalkning.​

Hvem får det? 

Den muskulært betingede forsnævring ses oftest hos yngre patienter og menes at være arveligt betinget. Forsnævringer pga. åreforkalkning rammer ofte lidt ældre patienter.​

Hvilke tegn kan der være? 

Det vigtigste tegn på forsnævring af nyrepulsåren er forhøjet blodtryk. Det er dog kun ca. 0,55 af patienterne med forhøjet blodtryk, hvor det forhøjede blodtryk kan forklares af forsnævringen. 

Man bør være opmærksom på muligheden for forsnævret nyrepulsåre, hvis det forhøjede blodtryk optræder hos unge, eller opstår pludseligt. Endelig bør man overveje diagnosen, såfremt blodtrykket er vanskeligt regulerbart med blodtryksmedicin. 

Et meget sjældent symptom kan være udtalt træthed som følge af nedsat nyrefunktion, men oftest vil den modsatte nyre fuldt ud kunne varetage og opretholde en helt normal nyrefunktion.

Hvilke undersøgelser foretages?

Mistænker man sygdommen, kan der foretages en undersøgelse, som registrerer nyrens blodgennemstrømning (renografi). Bekræftes mistanken ved renografi, kan man foretage røntgenundersøgelse med kontrast i pulsårerne for at stille diagnosen.

Hvordan behandler man forsnævring af nyrepulsåren? 

Behandlingen består i dag langt hyppigst af ballonudvidelse af forsnævringen evt. med indsættelse af et net (stent) i forbindelse med ballonudvidelsen. Kun ganske få patienter opereres enten med oprensning af pulsåren eller en bypass-operation.

Hvilke komplikationer kan der være?

I sjældne tilfælde ses komplikationer som tillukning af nyrepulsåren i forbindelse med behandling, hvilket kan forværre det forhøjede blodtryk. Behandlingen heraf kan blive kirurgisk med en genetablering af blodforsyningen eller i meget sjældne tilfælde fjernelse af nyren, hvis blodtrykket ikke kan reguleres med medicin.


Redaktør