Undersøgelser og blodprøver i Afdeling for Karkirurgi

​​

​Blodprøver 

I løbet af en indlæggelse vil alle patienter få taget blodprøver en eller flere gange. En af de første dage på afdelingen, vil der bliver taget "rutine-blodprøver", hvor vi bl.a. kontrollerer blodprocenten, nyrefunktionen samt blodets salt-balance. Derudover vil der blive taget blodprøver efter behov.

Hvis du står over for en operation, vil der ofte blive taget yderligere blodprøver - herunder blodprøver således at vi kan give dig blodtransfusion, hvis der skulle opstå behov for det under eller efter operation.

Røntgenundersøgelse af pulsårerne

Før man kan behandle åreforkalkning, er det nødvendigt præcist at vide, hvor den sidder - og hvor udtalt, den er.

Røntgenundersøgelser af pulsårerne er i dag den mest almindelige metode. Undersøgelsen foregår almindeligvis under indlæggelse. Undersøgelsen forgår på røntgenafdelingen på 2. sal.

Røntgenundersøgelse af lungerne

Ved behov kan der bliver ordineret røntgenundersøgelse af lungerne.
Ved denne undersøgelse kan man påvise visse sygdomme i lungerne (f.eks. lungebetændelse), men man kan også vurdere størrelsen af hjertet.
Undersøgelsen fortages normalt på røntgen-afdelingen på 2. sal, men kan undtagelsesvis fortages på afdelingen med et mobilt røntgen-apparat.

Elektro-kardiogram (ekg)

Ved behov undersøges hjertet med en hjerteaflednings-undersøgelse, hvor hjertets elektriske impulser registreres. Man kan på denne måde vurdere hjerterytmen og om der f.eks. er tegn til på en blodprop i hjertets pulsåre.

Undersøgelsen fortages almindeligvis i centrallaboratoriet i stuen, eventuelt på afdelingen.

Lægelig undersøgelse

I forbindelse med forambulant undersøgelse, samt i forbindelse med indlæggelsen, vil der blive optaget en journal ved en af afdelingens læger (eller lægestuderende). Du vil blive spurgt om din aktuelle kredsløbslidelse og om din generelle helbredstilstand. Vi vil spørge om, hvilken medicin du tager hjemme, om du har nogle allergier (f.eks. over for jod, penicillin eller sulfa).

I forbindelse med journaloptagelsen vil du blive undersøgt. Ikke alle bliver undersøgt på helt samme måde, idet vore undersøgelser vejledes af din lidelse. De fleste vil dog få målt et blodtryk på armen, få lyttet på hjerte og lunger med et stetoskop, blive mærket på maven samt få undersøgt kredsløbet i benene. 
Der vil endvidere blive ordineret blodprøver og evt. nogle af de oven for nævnte undersøgelser.


Redaktør