Udskrivelse fra Afdeling for Karkirurgi

​Ved udskrivelse fra Afdeling for Karkirurgi vil der blive medgivet recepter på medicin samt et mødekort med tid til efterkontrol i klinikken (se afsnit efterkontrol).

Tråde i et eventuelt operationssår vil typisk skulle fjernes hos egen læge ca. 2-3 uger efter operationen afhængig af, hvor på kroppen såret er. 

Afdeling for Karkirurgi fremsender hurtigst muligt et resumé (epikrise) til egen læge, hvoraf det fremgår, hvilken behandling du har modtaget på Afdeling for Karkirurgi, og hvordan den fremtidige kontrol skal foregå.


Redaktør