Forambulant undersøgelse på Afdeling for Karkirurgi

​Formålet med den forambulante undersøgelse er at forstå og vurdere dine symptomer og eventuelt udføre supplerende kredsløbsundersøgelser allerede første dag.

En forambulant undersøgelse på Afdeling for Karkirurgi tager udgangspunkt i de oplysninger, vi har fået tilsendt fra den læge, som har henvist dig.​

Derudover beder vi dig tage de spørgeskemaer med, som du har fået tilsendt sammen med indkaldelsen, da de indeholder vigtige oplysninger, der skal indgå i din journal.

Det er vores ambition, at den forambulante undersøgelse skal munde ud i et af følgende:
  • at der ikke er behov for behandling
  • at der er behov for livsstilsændringer evt. suppleret med medicinsk behandling
  • at der er behov for yderligere undersøgelser evt. røntgenkontrastundersøgelse (arteriografi, CT-skanning eller MR-skanning)
  • at der er behov for operativ behandling bestående enten af ballonudvidelse eller åben operation

Det er vigtigt for os at understrege, at når vi prøver at få foretaget såvel forundersøgelse som diagnostiske undersøgelser allerede på førstedagen, kan der være lidt ventetid, hvis vi uventet skal bruge udstyr på forskellige undersøgelsesstuer.

Når der bliver tale om kredsløbsoperationer, er det vigtigt at understrege, at denne behandling kan være forbundet med risici, og at stillingtagen til disse behandlingsformer beror på en afvejning af risiko over for den forventede gevinst. 
Redaktør