​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uddannelse i Afdeling for Karkirurgi

Afdeling for Karkirurgi varetager undervisning af medicinstuderende, sygeplejestuderende, radiografer og lægesekretærelever.

​Der er løbende læger ansat på afdelingen, der er under uddannelse til speciallæger i kirurgi og/eller karkirurgi. 

Møder, kurser og konferencer 

Hver torsdag kl. 8.15-9.00 holder afdelingen morgenmøde med uddannelsesmæssigt indhold. Programmet udarbejdes for hvert semester.

Der afholdes løbende nationale og internationale karkirurgiske og endovaskulære møder og symposier.

Redaktør