​​​

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

I Afdeling for Karkirurgi varetager vi klinisk undervisning af sygeplejestuderende og sosu-assistentelever.

I afdelingen behandler vi patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer uden for selve hjertet. Vi modtager sygeplejestuderende i klinisk undervisning på 1., 2. og 6. semester samt sosu-assistentelever i praktik 3.

Læringsmuligheder i Afdeling for Karkirurgi  

Studerende og elever møder patienter med karkirurgiske lidelser i akutte eller elektive forløb. F.eks. patienter med åreforkalkning i benene eller udposning på hovedpulsåren i abdomen. 
Den karkirurgiske patient har ofte andre lidelser, som diabetes, hypertension og morbus cordis, hvilket gør sygeplejen til disse patienter kompleks. Der er derfor rig mulighed for at opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor både grundlæggende og kompleks sygepleje.

Vi arbejder med 

 • ​præ- og postoperativ sygepleje i optimerede  patientforløb
 • forebyggelse af atherosklerose herunder KRAM faktorer
 • sårpleje
 • smertebehandling
 • mobilisering
 • ernærings- og væsketerapi    

Undervisningstilbud i afdelingen

 • ​Tæt samarbejde med klinisk vejleder og afdelingens  sygeplejersker
 • Studiebesøg i afdelingens klinikker,  operationsgang, opvågningsafsnit m.fl.
 • Sygeplejekonferencer
 • Undervisningsseancer afhængigt af modul
 • Deltagelse i audit af f.eks. ernæringsindsats

Kontakt

Lise Koefoed, klinisk underviser, lise.koefoed@regionh.dk, tel. 3545 0583

Kliniske undervisere og vejledere


 
Lise Koefoed
Klinisk underviser / klinisk sygeplejespecialist
Tlf: 35450583
Mail: lise.koefoed@regionh.dk​​

Uddannelse
 • Kandidat i Sygeplejevidenskab
 • Klinisk vejledermodul
 • Sygeplejerske
​Tilknyttet følgende afsnit i afdelingen
 • Afdeling for Karkirurgi
Pædagogisk erfaring
 • Klinisk underviser, Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet
 • Klinisk vejleder, Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet 
Klinisk erfaring
 • Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet
 • Knoglemarvstransplantationsafsnittet, Hæmatologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, RigshospitaletJanne Rasmussen​
Klinisk vejleder
Tlf. 35 45 31 14
Mail: janne.rasmussen.02@regionh.dk​​

Uddannelse
 • Sygeplejerske
 • Klinisk vejleder modul
 • Sundhedsfaglig diplom i klinisk sygepleje
​Tilknyttet følgende afsnit i afdelingen
 • Afdeling for Karkirurgi
Pædagogisk erfaring 
 • Klinisk vejleder, Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet 
Klinisk erfaring
 • Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet og Gentofte
 • Urologisk afdeling, Sønderborg, Skejby og Gentofte​

Redaktør