SOSU-assistenter i Hjertecentret

I Hjertecentret arbejder vi med målrettet kompetenceudvikling for alle social- og sundhedsassistenter. Det betyder, at hver enkelt medarbejder får et individuelt uddannelses- og udviklingsprogram.

​Kompetenceudvikling

Uddannelses- og udviklingsprogrammet skal sikre en ájourføring og videreudvikling af de nødvendige personlige og faglige kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte medarbejder.

Som individuelle udviklingsmuligheder anvendes ansvar for et specifikt område. Der udarbejdes individuelle stillings- og funktionsbeskrivelser og vejledning i forhold til ansvarsområdet.

I samarbejde med andre faggrupper vil der blive udarbejdet planer, der skal sikre den nødvendige uddannelse i form af kortere eller længerevarende kurser for at opfylde Hjertecentrets visioner, tanker og strategier.


Videreuddannnelse

Du kan få mere information om mulighederne for videreuddannelse på Social- og sundhedsuddannelsernes hjemmesider.​​​​​Redaktør