SOSU-assistentelever i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er praktiksted for social- og sundhedsassistentelever fra SOPU København. Denne side er til dig, som vil vide mere om centrets praktikundervisning. 


En ny bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent medfører, at Rigshospitalet fremover skal modtage social- og sundhedsassistentelever på P3. Derfor har Hjertecentret ikke social- og sundhedsassistentelever fra efterår 2017 til efterår 2018.

I denne periode arbejder vi på tværs af Rigshospitalets 6 centre med et udviklingsprojekt. På baggrund af de kompetencer, som det fremtidige sundhedsvæsen efterspørger, undersøges det, hvordan vi på Rigshospitalet kan udvikle praktik- og læringsmiljø for social- og sundhedsassistentelever P3. 


Praktikundervisning – professionel klinisk praksis

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er en professionel klinisk praksis, og praktikundervisningen i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er forsknings- og udviklingsbaseret. Som social- og sundhedsassistentelev opbygger du viden, færdigheder og kompetencer, som udvikler din forståelse for sygepleje, og du lærer at tage kvalificerede, kliniske beslutninger indenfor dit kompetenceområde.

Vores faglige perspektiv for sygeplejen retter sig mod mennesket og det at være syg og leve med en sygdom. Undervisningen og sygeplejen tager altid afsæt i patientens perspektiv og forløb.

Kliniske undervisere – kompetencer på højt niveau

Vi har organiseret os i et prægraduat team med en klinisk undervisningsansvarlig og fire kliniske undervisere - alle med en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Prægraduat Team er ansvarlig for at planlægge, gennemføre og udvikle klinisk undervisning og vejledning for både sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i centret.

På alle afsnit har vi desuden ansat kliniske vejledere med bred klinisk erfaring og med mindst 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. De kliniske vejledere har et særligt ansvar for den daglige vejledning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Kun enkelte afsnit i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme har ansat social- og sundhedsassistenter i direkte patientpleje. Praktikvejlederne for social- og sundhedsassistenteleverne på disse afsnit har bred praksiserfaring og praktikvejlederuddannelse. De samarbejder med afsnittets kliniske underviser og kliniske vejleder omkring tilrettelæggelse og udførelse af den daglige vejledning og undervisning af eleverne i afsnittet.

Læringsmiljø – dialog og faglighed

Prægraduat Team har en tydelig pædagogisk profil og skaber læringsmiljøer, der understøtter og udfordrer læreprocesser. 

Vi planlægger og gennemfører klinisk undervisning ud fra dokumenterede pædagogiske principper og metoder:

  • For at støtte din læring i praktikken har vi forskellige læringsrum, bl.a. før-, under- og eftervejledning, studieunit, refleksionsrum, sygeplejekonferencer samt forskellige undervisningstilbud i klasserum.
  • Vi arbejder med Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM). Når du forstår PRM-modellen, involverer du patienten, reflekterer aktivt med fagets forskellige vidensdimensioner, inddrager skønnet og erfaringen i den kliniske beslutninger og udviser kompetent klinisk lederskab indenfor dit kompetenceområde.
  • Vi deltager i det 4-årige forskningsprojekt Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejeuddannelse. Prægraduat Team i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er projektansvarlig for den del af projektet, der forsker i studerendes erfaringer med Den Pædgogiske Refleksionsmodel som gennemgående klinisk metode til kvalificering af kliniske beslutninger.

Redaktør