Introduktioner

Første hverdag i måneden holder vi introduktion til centret for alle nye medarbejdere. Samme dag er der også fælles introduktion til Rigshospitalet for nye medarbejdere.

​Intro til Rigshospitalet

Den første hverdag i måneden (undtagen juli og august) er der fælles introduktion til Rigshospitalet for alle nyansatte. Introduktionen finder sted fra kl. 08:30-10:00 i auditorium 1 eller 2.

​Intro Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Den første hverdag  i måneden (undtagen juli og august) holder vi introduktion for alle nye medarbejdere. 

Introduktion ved centerledelse og stab fra kl. 10:30-12.00
Introduktionen finder sted på afsnit 2.15.1.

Introduktionen fortsætter i medarbejderens afsnit/klinik fra kl. 12.00
Se nærmere information på www.rigshospitalet.dk/jobstart

Planlagte datoer
  • Mandag den 2. september 2019
  • Tirsdag den 1. oktober 2019
  • Fredag den 1. november 2019
  • Mandag den 2. december 2019

​Intro til sygeplejen

5-6 gange om året afholder centret en fælles introduktions- og undervisningsdag for nyansat plejepersonale. Her bliver nye medarbejdere præsenteret for sygeplejens faglige visioner og mål. Introduktionen finder sted på afsnit 2.15.1.

Planlagte datoer
  • Torsdag den 17. januar 2019
  • Torsdag den 21. marts 2019
  • Torsdag den 20. juni 2019
  • Torsdag den 19. september 2019
  • Torsdag den 21. november 2019


​Program for dagen​​  ​​​

Læs mere om dagen​​  
Redaktør