Introduktioner

Første hverdag i måneden holder vi introduktion til centret for alle nye medarbejdere. Samme dag er der også fælles introduktion til Rigshospitalet for nye medarbejdere.

​Intro til Rigshospitalet

Den første hverdag i måneden (undtagen maj og juni) er der fælles introduktion til Rigshospitalet for alle nyansatte. Introduktionen finder sted fra kl. 08:30-10:00 i auditorium 1 eller 2.

​Intro Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Den første hverdag  i måneden (undtagen juli og august) holder vi introduktion for alle nye medarbejdere. 

Introduktion ved centerledelse og stab fra kl. 10:30-12.00
Introduktionen finder sted på afsnit 2.15.1.

Introduktionen fortsætter i medarbejderens afsnit/klinik fra kl. 12.00
Se nærmere information på www.rigshospitalet.dk/jobstart

Planlagte datoer
 • Torsdag den 2. januar 2020
 • Mandag den 3. februar 2020
 • Mandag den 2. marts 2020
 • Onsdag den 2. april 2020
 • Mandag den 4. maj 2020
 • Tirsdag den 2. juni 2020
 • Tirsdag den 9. september 2020
 • Torsdag den 1. oktober 2020
 • Mandag den 2. november 2020
 • Tirsdag den 1. december 2020

​Intro til sygeplejen

5-6 gange om året afholder centret en fælles introduktions- og undervisningsdag for nyansat plejepersonale. Her bliver nye medarbejdere præsenteret for sygeplejens faglige visioner og mål. Introduktionen finder sted på afsnit 2.15.1.

Planlagte datoer
 • Torsdag den 16. januar 2020
 • Torsdag den 19. marts 2020
 • Torsdag den 18. juni 2020
 • Torsdag den 17. september 2020
 • Torsdag den 19. november 2020


​Program for dagen​​  ​​​

Læs mere om dagen​​  
Redaktør