Uddannelse af speciallæger i infektionsmedicin

Afdelingen deltager i videreuddannelsen af læger i uddannelsesblokke med 6 forløb i infektionsmedicin, 1 i dermatologi og 1 i klinisk mikrobiologi.

​Nyansatte læger i hoveduddannelse

Introduktionsprogrammet for Rigshospitalet, centret og afdelingen sendes til dig inden første arbejdsdag. Du får tildelt en klinisk vejleder, som er speciallæge i infektionsmedicin. Din kliniske vejleder gennemgår ved introsamtalen de overordnede retningslinjer i dit uddannelsesprogram, og sammen lægger I en tidsplan for forløbet og opfølgende vejledningssamtaler. Du og din vejleder skal mødes regelmæssigt, så der løbende bliver fulgt op på, om du opnår de forventede kompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal holdes orienteret om forløbets gang.

Målbeskrivelsen, porteføljen og uddannelsesprogrammet bliver sendt til dig inden tiltrædelse af din 1. ansættelse i hoveduddannelsen og vi forventer, at du har sat dig ind i det, inden du starter. Hvis du ikke opnår de kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen, skal du selv gøre opmærksom på dette.

Vagtforhold for læger

Der er aftale med de infektionsmedicinske vagthold om dækning af akut fremmøde i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme ved behov. 

Det infektionsmedicinske vagthold består af en forvagt i bunden vagt, og en bagvagt med rådighedsvagt fra kl 20.00 alle ugens dage. 

En oversigt over den daglige arbejdstilrettelæggelse og vagtarbejde vil fremgå af afdelingens introduktionsmateriale.

Ansvarlig for postgraduat lægeuddannelse 

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal holdes orienteret om dit uddannelsesforløb og være med til at sikre, at du lærer, det du skal. Dit uddannelsesforløb i afdelingen bliver tilrettelagt af den uddannelsesansvarlige for det specialeområde, du er tilknyttet. Uddannelsesansvarlig: 
  • Infektionsmedicin: Overlæge Ole Kirk, afsnit 8632, telefon 3545 1494
  • Der er derudover en uddannelsesansvarlig yngre læge

Redaktør