Avanceret hjertesvigt vurdering til HTX - henvisningsoplysninger

​Til sundhedsfaglige ved henvisning og udredning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ved henvisning af patienter til behandling af avanceret hjertesvigt, inkl. vurdering til HTX, vil vi gerne have nedenstående oplysninger og undersøgelsessvar.​

Det har vi brug for 

En forudsætning for rationelt at kunne planlægge udredning og behandling af patienter til ovenstående procedurer er, at vi har en beskrivelse af patientens kliniske problem og komorbiditet.

Vi vil derfor bede dig om følgende:

  • Patient-label, inkl. adresse.
  • Telefonnummer, som patienten kan træffes på i dagtiden.
  • EKKO (svar vedlægges)
  • Svar på eventuel koronararteriografi (vedlægges)
  • Klinisk oplæg med beskrivelse af patientens kliniske tilstand, inkl. symptomer, NYHA-klasse og nuværende medicinske behandling.
  • Oplysninger om tidligere udførte kardielle indgreb (ablation, pacemaker, ICD, bypass, klapkirurgi, PCI m.m.).
  • Anden væsentlig komorbiditet, herunder BMI, S-kreatinin.
  • Oplysning om AK-behandling.
  • Oplysning om hvorvidt patienten har behov for særlige hjælpemidler, samt om der er behov for tolk og i givet fald på hvilket sprog.
Hent som pdf (åbner i nyt vindue)

Henvisning bedes venligst sendt til: 

Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013
Afdeling for Hjertesygdomme
Hjertecentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø 

eller fax. 35 45 26 70.​

Redaktør