Ablation, pacemaker og ICD - henvisningsoplysninger

​Til sundhedsfaglige ved henvisning til udredning og behandling.

​​​​​​​​​​​​

Ved henvisning af patienter til ablation, pacemaker og ICD, inkl. biventrikulære systemer, vil vi gerne bede om nedenstående oplysninger og undersøgelsessvar. 

​Til patienten

​​Desuden vil vi bede jer om at udlevere vores patientinformationspjece vedrørende den aktuelle procedure til patienten.
> Patientinformationspjece

Det har vi brug for

En forudsætning for at kunne planlægge udredning og behandling af patienter til ovenstående procedurer er, at vi har en beskrivelse af patientens kliniske problem og komorbiditet.​

Vi vil derfor bede om følgende

 • Patient-label, inkl. adresse.
 • Telefonnummer, som patienten kan træffes på i dagtiden.
 • EKKO (svar vedlægges).
 • Svar på eventuel koronararteriografi (vedlægges).
 • 12-afledningers hvile-ekg (kopi vedlægges). 
 • Desuden skal der ved paroksystisk arytmi også vedlægges dokumentation (EKG og/eller monitorering) for patientens arytmi (gælder både takykardi og blok).
 • Klinisk oplæg med beskrivelse af patientens kliniske tilstand, inkl. symptomer, anfaldshyppighed, varighed, om evt. arytmi er paroksystisk eller permanent (ved permanent angives varighed). Desuden oplyses om aktuel og tidligere forsøgt medikamentel behandling, NYHA-klasse.
 • Oplysninger om tidligere udførte kardielle indgreb (ablation, pacemaker, ICD, bypass, klapkirurgi, PCI, mm).
 • Anden væsentlig komorbiditet, herunder oplysning om eventuel svær overvægt.
 • Oplysning om AK-behandling (patienter som skal ablateres for atrieflimren skal være i behandling med marevan og være i niveau (INR 2-3) i minimum 3 uger op til og helt frem til ablationen)
 • For atrieflimren ablation skal det særskilte ”Henvisningsskema til ablation af atrieflimren” udfyldes og medsendes
 • Oplysning om patienten er i insulin-behandling.
 • Oplysning om hvorvidt patienten har behov for særlige hjælpemidler, samt om der er behov for tolk og i givet fald på hvilket sprog.

Hent som pdf (åbner i nyt vindue)​

Henvisningen bedes venligst sendt til

Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013
Afdeling for Hjertesygdomme
Hjertecentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

eller fax  35 45 26 70.​

Redaktør