Ledelse i Enhed for Hjerteklapsygdomme

Afdelingsledelsen består af to ledende overlæger og én ledende oversygeplejerske. 

Ledende overlæge
Søren Boesgaard, overlæge dr. med.
Afsnit 2142 
Telefon: 35 45 23 46​ 
Fax: 35 45 25 68 
E-mail: soeren.boesgaard@regionh.dk​  ​

Ledende oversygeplejerske                                                         
Pernille Preisler 
Afsnit 2142 
Telefon: 35 45 17 12
Fax: 35 45 25 68 
E-mail: pernille.preisler@regionh.dk
​  
Ledende overlæge 
Jesper Ravn
Afsnit 2152​
Telefon: 35 45 11 73

Redaktør