Teamledelser i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

​Hjertekirurgi, sengeafsnit 3153 og 3154, teamledelse


Charlotte Norup, afdelingssygeplejerske 
charlotte.norup@regionh.dk

Morten Kjøller, overlæge 
sven.morten.kjoeller@regionh.dk

Christian Lildal Carranza, overlæge

Matthias Corbascio, overlæge


Enhed for Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3151 og 3152, teamledelse

 
Line Brinch Sonnichsen, afdelingssygeplejerske 
Sulman Rafiq, overlæge
sulman.rafiq@regionh.dk

Emil Fosbøl, overlæge


​Lungekirurgi, sengeafsnit 3161, 3162 og 2163, teamledelse 

Eva Bønlykke Olsen, afdelingssygeplejerske​ 
eva.boenlykke.olsen@regionh.dk

Philip Ryom, overlæge
philip.ryom@regionh.dk 

Bodil Brandt, overlæge 
bodil.brandt@regionh.dk


Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed, teamledelse


René Horsleben Petersen, professor, overlæge, Ph.d.
Tlf.: 35 45 05 25

Vibeke E. Hjortdal, professor, overlæge dr. med.
Tlf.: 35 45 22 60

Nikolai Bang LIlleør, funktionschef/klinisk projektkoordinator
Tlf.: 35 45 86 81 ​​​​​​​

Redaktør