​​

Om Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi udgør sammen med Afdeling for Hjertesygdomme, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, Afdeling for Infektionssygdomme og Afdeling for Karkirurgi Hjertecentret på Rigshospitalet.
Afdelingen er en af landets tre specialafdelinger for hjerte- og lungekirurgi. Afdelingen udfører alle former for hjertekirurgi og lungekirurgi på voksne og børn. 
 
Afdelingen modtager patienter fra hele Danmark, men overvejende fra Østdanmark, Grønland og Færøerne. Afdelingen råder over 66 senge og 10 operationsstuer. Vi er 23 speciallæger og 150 sygeplejersker og sekretærer.

Afdelingen har døgnberedska​b til at behandle alle former for akutte patienter, hvad enten det drejer sig om patienter med behov for akut bypasskirurgi, hjertetransplantation eller fastsiddende fremmedlegeme i spiserøret.

Alle døgnets 24 timer står landets mest erfarne specialister til din rådighed.

Afdelingen er opdelt i tre sektioner

  1. Voksenhjertekirurgi
  2. Børnehjertekirurgi
  3. Klassisk thoraxkirurgi (kirurgiske lidelser i lunger og spiserør)

Hertil kommer operations- og i​ntensivafdeling fælles med Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling.

Centret uddanner sygeplejepersonale på grund- og specialistniveau og deltager i uddannelse af medicinstuderende og læger i speciallægeuddannelsen.


 


Redaktør