Om Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed


Formålet med Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed er at skabe et miljø, hvor forskningen trives og er i centrum inden for det thoraxkirurgiske speciale. Enheden har en ledelse bestående af den ledende overlæge, professorerne i afdelingen samt den ledende forskningssygeplejerske.

Vores overordnede mål er, at vi igennem forskning vil skabe ny viden inden for det thoraxkirurgiske speciale og på den måde bidrage til at forbedre den fremtidige patientbehandling.

Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed står for samtlige faser i gennemførsel af kliniske og dyreeksperimentelle studier. Herunder udarbejdelse af forsøgsprotokoller, diverse ansøgninger, indsamling af data, håndtering af prøver samt information og supervision af de involverede parter. Studierne lever op til alle krav og lovgivning på området.

Forskningsenheden varetager alle administrative procedurer i forbindelse med initiering og gennemførsel af de kliniske forsøgsprotokoller og sikrer, at lov- og kvalitetskrav er opfyldt.

Enheden udarbejder dokumenter til myndigheder (protokol, deltagerinformation, spørgeskemaer etc.) og ansøger Den Videnskabs Etiske Komite, styrelsen for patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen om godkendelser. Vi udarbejder desuden Trial Master File og opretter projektdatabaser med eCRF i RedCap. 

Alle forskningsansatte er GCP-certificerede (Good Clinical Practice) og re-certificeres hvert 2. år. 

Redaktør