Forskningsområder i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

​Forskningsområder for Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdommes fem klinikker.​

​Hjertemedicinsk Klinik - forskningsområder

 • Stamcellebehandling ved hjertesygdom - biomarkører til prognosevurdering af patienter med hjertesygdom
 • CT Forskningsenheden
 • Kronisk hjerteinsufficiens
 • Aorta Stenose
 • Terapeutisk hypotermi
 • Cardiogent shock 
 • Molekylær Kardiologi 
 • Iskæmisk hjertesygdom 
 • Arvelige hjertesygdomme
 • Klinisk sygeplejeforskning


Infektionsmedicinsk Klinik - forskningsområder • Den Danske HIV Kohorte​
 • CHIP – Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections
 • Cystisk fibrose
 • HIV
 • Hepatitis
 • Tuberkulose
 • Trope- og parasitsygdomme

Se mere om forskning i Infektionsmedicinsk Klinik


Karkirurgisk Klinik - forskning


 • ​​​​​Kvantitering og karakteristik af atherosklerose i a. carotis med ultralydteknik
 • Ultralydsbestemmelse af abdominale aortaaneurismers størrelse og vækst
 • Monitorering af perfusionen i underekstremiteterne med mikro-lightguide spektrofotometri
 • Effekten af gangtræning og øvrig risikofaktorreduktion hos patienter med claudicatio intermittens
 • ​Kan medicinsk behandling hæmme væksten af små abdominal aortaaneurismer? 

Se mere om forskning i Karkirurgisk Klinik


Thoraxanæstesiologisk Klinik - forskningsområder


 • Basal fysiologi 
 • Systemisk inflammatorisk respons syndrom 
 • Thoraxanæstesiologi 
 • Cardiopulmonal bypass 
 • Mekanisk cikulationsstøtte 
 • Intensiv terapi
 • Måleteknik 
 • Forskning i klinisk sygepleje​


Thoraxkirurgisk Klinik - forskningsområder

 • Hjertekirurgisk forskning
 • Klassisk thoraxkirurgi 
 • Forskning i klinisk sygepleje​
Den hjertekirurgiske forskning har primært et klinisk sigte med fokus på tværfaglige flerårige kliniske projekter i et randomiseret design og stort patientantal (i de aktuelle projekter er størrelsesordenen 100-600 patienter)​.

Forskningen inden for klassisk thoraxkirurgi har fokus på værdien af kemo- og stråleterapi i forbindelse med operation for lungekræft, diagnose af lungekræft, behandling af kræft i spiserøret, behandling af tragtbryst, medfødte misdannelser i lungerne og kirurgisk behandling af rygerlunger.Redaktør