​​​​​​

Efter- og videreuddannelse

​Diagnostisk Center er kendetegnet ved en høj faglighed inden for alle faggrupper. Vi har stærk fokus på efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere.

En tæt sammenhæng mellem forskningsindsatsen og det kliniske arbejde er med til at drive og flytte patientbehandlingen. Det forudsætter stærke og veluddannede ledere og medarbejdere. Derfor foregår der løbende faglig udvikling på alle niveauer og i alle faggrupper i Diagnostisk Center. Hos os er det en selvfølge, at medarbejderne deltager i videre- og efteruddannelse. 

Vi vil styrke og støtte medarbejdere med mellemlange uddannelser i deres udvikling. De skal bl.a. have et anerkendt tværfagligt samarbejde med centrets akademiske medarbejdere, så de udvikler sig på deres konkrete fagområder. 

Den konstante udvikling indenfor de teknologiske områder, højt specialiseret diagnostik og patientbehandling er omdrejningspunkt for videreudvikling af den enkeltes kompetencer.​

Redaktør