​​​​​​​

Mål for uddannelse

Se ​Diagnostisk Centers overordnede mål for uddannelse frem mod 2020.

​Diagnostisk Center har følgende overordnede mål for uddannelse:

  • Høj faglighed skal understøtte udvikling og uddannelse af centrets og hospitalets medarbejdere og bidrage til stærke uddannelsesmiljøer.
  • Den enkelte medarbejder skal have mulighed for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer.
  • Uddannelse skal understøtte den højt specialiserede patientbehandling.
  • Efter- og videreuddannelse af medarbejdere skal – som en selvfølge – foregå indenfor alle faggrupper på et højt fagligt niveau.
  • ​Lederuddannelser til ledere på alle niveauer skal prioriteres.

Diagnostisk Centers mål ligger i direkte forlængelse af Rigshospitalets overordnede visioner og strategier og skal naturligvis omsættes til konkrete resultater. Det foregår i klinikkerne, der hver for sig arbejder med mål, indsatsområder og handlingsplaner.​


Redaktør