Administrativt personale

Afdeling for Patologi har en gruppe af dedikerede og dygtige lægesekretærer. Sekretariaterne servicerer hele afdelingen og alle specialer.

Afdeling for Patologi modtager lægesekretærelever, der i opholdet på afdelingen får indgående kendskab til vævsprøver fra mange subspecialer.

Lægesekretærelever vil møde opgaver som:
  • Håndtering af post
  • Telefonpasning
  • Skrivning af diktat
  • Oprettelse af vævsprøver fra andre patologiafdelinger, som skal revideres på Rigshospitalets håndtering og klargøring til konferencer
Som elev bliver du oplært bredt i alle arbejdsopgaver. Du vil have en vejleder, som du kan spørge til råds,  og en hel del sidemandsoplæring.

At være elev på Afdeling for Patologi giver et fantastisk indblik i diagnostikken, som ligger bag hver en patients behandlingsforløb. Du vil efter endt forløb have en fornemmelse for, hvor lang tid en vævsprøve er undervejs i laboratoriet.

Afdelingens uddannelsesansvarlige for lægesekretærer er:


Redaktør