Svar og svartider

Når din prøve kommer til Afdeling for Patologi, kan der gå op til 15 dage før svaret og diagnosen er klar.

Du får dit svar fra din behandlende speciallæge eller din egen læge, men du også finder det i din e-journal på sundhed.dk.

Svartid på din prøve

Der går typisk 3-15 dage indtil vi har diagnosen og rapporten helt færdiggjort. Hos nogle af vores patienter er svaret alligevel ikke klar på den aftalte tid. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Oftest skyldes det en af følgende årsager:

  • ​Størrelsen af biopsien: større biopsier er længere om at blive gjort færdig i laboratoriets processer og kan blive lidt forsinkede undervejs

  • Kompleksiteten af sygdomme: præcisionsdiagnostik og behandling af visse kræft- og sygedomsklassifikationer kræver omfattende analyser på celle-, protein- og genniveau. Da diagnosen ikke er kendt før patologen har set på prøven, kan disse nødvendige analyser være med til at forsinke den endelige svarafgivelse

  • Prioriteringen af din prøve: for at bruge ressourcerne bedst, foregår der en løbende prioritering af prøverne, således at de akutte løbende patienter fremprioriteres

  • Travlhed på afdelingen

 Når prøvesvar tager tid

​​
Redaktør