Forskning på afdelingen

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi har en omfattende forskningsaktivitet. Forskningen drives af afdelingens professorer samt overlæger og afdelingslæger i samarbejde med en lang række phd'er, post-doc'er, universitetsstuderende og ikke mindst afdelingens bioanalytikere, som ofte tager del i laboratoriearbejdet.

Afdelingens forskning ligger primært inden for følgende områder:
  • Antibiotika og resistens, og afdelingen deltager herunder i fund af og afprøvning af nye antibiotika
  • Biofilm, herunder betændelse i hjerteklapperne
  • Kroniske lungeinfektioner, særligt hos patienter med cystisk fibrose
  • Bakterier der forårsager mavesår 
  • Diarrésygdomme
  • Urinvejsinfektioner
  • Tropesygdommen malaria
Derudover har afdelingen internationale samarbejder med udenlandske hospitaler og universiteter om de nyeste metoder til diagnostik, udredning og behandling af sygdomme forårsaget af mikroorganismer.

PERFECTION er et nyt forskningsprogram etableret mellem forskere fra Danmark og Californien, der skal fokusere på at fremme forståelsen af, hvorfor og hvordan persisterende bakterieinfektioner udvikler sig og varer ved.

Hver måned afholdes der et forskningsmøde, hvor alle forskere på afdelingen er inviteret og har mulighed for at høre nyt fra de andre forskningsområder mhp. videndeling og samarbejde.Redaktør