Året der gik i Infektionshygiejnisk Enhed

​Infektionshygiejnisk Enhed (IHE) har haft et travlt år – igen. Håndtering af Rigshospitalets gamle bygninger, nybyggerier og et stadigt stigende antal multi-resistente bakterier fylder en del i hverdagen.

​Gamle bygninger kræver megen infektionshygiejnisk omsorg

En del travlhed skyldes hospitalets bygningsmæssige alder, der sætter sine spor med vandskader, løse lofter, gulve og vægge, der løsner sig på badeværelser, alt sammen noget der øger risikoen for skimmelsvamp og andre uønskede mikroorganismer. Vi følger naturligvis med så godt, vi overhovedet kan. Flere gange har luftsampleren været i brug for at afgøre kontamination og smitterisiko. Næsten overalt er der massive pladsproblemer til udstyr og varer, og vi forsøger at hjælpe klinikkerne med acceptable, men ikke optimale løsninger. Ombygninger og renovering indebærer ofte problemer, fordi det ikke er muligt at flytte udsatte patienter andre steder hen.

Indtænkning af infektionshygiejne i RH's nybyggeri

IHE deltager i planlægningen af alt nybyggeri, hvilket vi anser som en vigtig del af vores arbejde, da det er bedre at afklare de fleste hygiejniske tiltag inden byggeriet er færdigt. Det drejer sig om Nordfløjen, BørneRiget og Sterilcentralen, der er på i forskellige stadier i byggeprocessen.

Succesfuld influenzakampagne

Influenzakampagnen kørte igen i år med succes i form af, at et stigende antal personaler blev vaccineret, og i år med en mere dækkende vaccine end sidste år.

Stigning i multi-resistente bakterier

Der ses stadig en stigning i antallet af multi-resistente bakterier, der kræver øget opmærksomhed på screening, isolation, afklaring om udbrud m.m. Vi vil gerne her takke alle kliniske afdelinger for deres store velvilje, parathed og samarbejde med os til at forebygge smitte og afklare udbrud på de forskellige afsnit. Jeres forståelse for problemet er afgørende for håndteringen.

Ny hygiejnesygeplejerske

Som tidligere omtalt er infektionshygiejnisk enhed blevet opnormeret, så vi nu er 5 hygiejnesygeplejersker til Rigshospitalet. I slutningen af 2018 måtte vi sige farvel til hygiejnesygeplejerske Jonna. Til gengæld har vi heldigvis fået en fuldgod erstatning i Rikke Bjolde Nielsen, der starter 1.5.2019.Redaktør