VRE-screening: fra idé til projekt

Bioanalytiker Anne Frederiksen har haft sin idé om VRE-screening ved indlæggelse igennem et projektforløb.
I sommeren 2016 blev bioanalytikergruppen opfordret af den ledende bioanalytiker til at lave en projektansøgning via OK-puljen, såfremt vi havde en idé til et projekt, der kunne have relevans for afdelingen. 

På den baggrund formulerede jeg  et projekt vedrørende screening af patienter for VRE (Vancomycin resistente enterokokker) ved indlæggelse med det formål at finde VRE positive patienter, inden de når at smitte andre, dvs. isolere dem inden de når at skabe et udbrud på en afdeling. 

Ansøgningen blev sendt afsted med hjælp fra underviser Louise Thomsen samt vejledning fra ledende bioanalytiker Annette Dreyer og Klinikchef Niels Frimodt-Møller. Projektet blev dog desværre ikke udvalgt i første omgang. 

Derefter sendte vi projektet til Region Hovedstadens idékonkurrence, som har til hensigt at realisere og videreudvikle idéer, der kan være til gavn for regionens borgere, patienter og medarbejdere. Idéen blev heller ikke udvalgt til den regionale idékonkurrence. Til gengæld valgte Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital dog at lave et samarbejde for at arbejde videre med de idéer som screeningspanelerne på disse hospitaler havde fundet meget interessante på trods af, at de ikke var blevet udvalgt. Dette valgte Bornholms Hospital senere at indgå i. Formålet var at modne disse idéer og videreudvikle dem ved at oprette en række workshops og tilbyde sparring.

Henover efteråret 2017 har jeg været til 3 workshops, hvor vi har arbejdet med projektbeskrivelse, pitch af idéen og realiseringsplan. Jeg har desuden mellem hver workshop været til individuelle coaching-sessioner, hvor de har hjulpet mig videre med, hvad der skulle ses på inden den efterfølgende workshop. 

Tanken med projektet var i første omgang at få nogle af de afdelinger, der har mange VRE-positive patienter til at screene alle patienter, der blev indlagt på de respektive afdelinger. 

Imidlertid er intensiv-afdelingerne på Rigshospitalet, i forbindelse med den endemiske forekomst af VRE på hospitalerne i Hovedstadsregionen, blevet anbefalet at screene alle patienter ved indlæggelse. Mit projekt er derfor blevet udviklet til at følge forløbet af denne rutinescreening. Jeg vil se på data fra især den store intensivafdeling, 4131AN1, for at se hvornår VRE positive patienter er eller bliver positive, om de udvikler infektioner med VRE eller VSE (vancomycin sensitive enterokokker), og om der muligvis er en sammenhæng mellem patienter med Clostridium difficile diare og VRE. 

Den sidste del af samarbejdet vil være at fremlægge min projektidé for de hospitalsledelser, der kunne være interesseret. Vi vil fra afdelingens side søge fondsmidler mhp., at jeg kan frikøbes og komme videre med projektet.    

Efter at have været denne proces igennem føler jeg mig nu bedre rustet til at lave en projektansøgning en anden gang. Det har været rigtig lærerigt at sparre med de øvrige deltagere samt med vejlederne. Det har været udfordrende, og jeg har fået en god forståelse for, hvordan man kan udvikle sin idé og få den beskrevet i en projektbeskrivelse. 


Redaktør