Klinikledelsens tilbageblik

​2017 – et år præget af barsler, nye analysemetoder og fokus på antibiotikaforbrug.
Lige som foregående år var 2017 et travlt år for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA). Igen i år måtte vi arbejde med krævede besparelser, der aldrig er helt simple, når man ikke kender prøveindtaget i løbet af året: Hvor stor bliver influenza-epidemien, opstår der udbrud med multiresistente bakterier osv.?  

Samtidig har afdelingen haft op til 10 bioanalytikere på barsel på samme tid, hvilket giver udfordringer mht. arbejdstilrettelæggelse, når der ikke har været råd til vikardækning for alle.  De tilbageblevne bioanalytikere skal roses for deres store indsats og fleksibilitet.

Der kørte den diagnostiske udviklingsorienterede analyse for Regionen, som vi sammen med de andre afdelinger i DIA har brugt en del tid på, og som endnu ikke er afsluttet. Vi glædede os ved, at der var enighed om fremtiden blandt de 3 klinisk mikrobiologiske afdelinger i Regionen.

Der er et løbende projekt med rationalisering af virusdiagnostikken på RH, der foregår i forskellige afdelinger og laboratorier på matriklen. KMA overflyttede en del serologiske, overvejende hepatitis-associerede prøver til Klinisk Immunologisk Afdeling, og der vil fremover ske flere tilpasninger. Der er blevet arbejdet ihærdigt med opsætning af såkaldte POC-tests til diagnostik af influenza og RS-Virus på flere afdelinger – et projekt, der er blevet udvidet til alle hospitaler i Regionen.

Af nye analyser er der særligt arbejdet med etablering af analyser mhp. systemiske svampeinfektioner, herunder T2 til gærsvampe og beta-D-glukan testen til skimmelsvampe. Optimering af diagnostik vedrørende diaré (Seegene) har også været tidskrævende. Svarafgivelse i Sundhedsplatformen har været en udfordring, og der vil forhåbentlig komme en bedre løsning på dette i løbet af 2018.

Infektionshygiejnisk enhed har med 4 hygiejnesygeplejersker til et stort, specialiseret hospital nok at lave og må prioritere opgaverne derefter. De langsigtede strategiske planer må desværre ofte udsættes pga. opgaver med ”brandslukning”, hvor vores efterhånden aldersstegne hospital ofte byder på udfordringer med vandskader, nedfaldne lofter, fejl i ventilationsanlæg osv. Således husede vi Enhed for Genomisk Medicin, da de stod uden tag over hovedet grundet vandskade. Det var en kaotisk periode for både dem og os, men med en positiv indstilling fra alle lykkedes det at få hverdagen til at glide.

Antibiotikaforbrug og –resistens har været emner med stigende betydning og indsats. Vi var glade for at ”låne” overlæge Jenny Dahl Knudsen et år fra KMA, Hvidovre.  Jenny udførte et forbilledligt arbejde med antibiotika ”stewardship” på RH, mens hun var her, og har fået lov at hjælpe os fremover fra Hvidovre.

Der har i løbet af året været en øgning i antallet af kliniske konferencer, og der er et dagligt stort antal telefoniske og andre kliniske kontakter. Vi vil gerne her takke klinikkerne for det altid gode samarbejde og tålmodighed, når man ikke telefonisk kan komme igennem til en mikrobiolog. Desuden vil vi gerne takke lægegruppen for deres ukuelige indsats med at få en travl hverdag til at fungere tilfredsstillende for ”kunderne”.Redaktør