Influenza on The Fly: Hurtigtest indført

​Som første hospital i verden lancerede KMA den 1. oktober 2017 den første fuldt integrerede hurtigtestløsning for influenza- og respiratorisk syncytialvirus baseret på Roche Cobas Liat systemet.
På Blegdamsvej matrikel opstillede KMA i 2017 udstyr til hurtig undersøgelse af patienter med mistanke om influenza- eller respiratorisk syncytialvirus-infektion. I foråret 2018 blev der også opstillet udstyr på akutmodtagelsen på Glostrup matrikel.

Både apparatur og det anvendte test-kit er helt nyt og blev lanceret i 2017. Princippet bygger på påvisning af RNA fra virus, med høj følsomhed og høj specificitet, og er dermed en molekylærbiologisk point-of-care test med en analysetid på blot 20 min.

Der har tidligere været forsøg med opstilling af udstyr til hurtigtest for bl.a. influenza- og respiratorisk syncytialvirus. Imidlertid har der været problemer med nogle test, da disse ikke havde en tilstrækkelig høj følsomhed og derved ikke altid kunne påvise, om patienten var inficeret. Disse løsninger har været selvstændige løsninger, der ikke it-mæssigt har været integreret i Sundhedsplatformen, og de opnåede testresultater blev ikke løbende kvalitetskontrolleret.

Det har fra starten været en klar holdning på KMA, at mikrobiologiske hurtigtest skal være forankret og superviseret af KMA. Der skal ikke være nogle kvalitetsmæssige eller servicemæssige forskelle for brugerne afhængigt af, om brugeren vælger selv at udføre hurtigtest eller sende prøven til KMA til undersøgelse i den almindelige rutine. Dette stiller høje krav til apparatet og test-kit mht. betjening, sensitivitet, specificitet og robusthed. KMA er ansvarlig for hele analyseprocessen og det endelige resultat af testen og for at levere et endeligt svar til Sundhedsplatformen og den nationale mikrobiologi database, MiBA.

Molekylærbiologiske tests er meget følsomme overfor udefrakommende kontamination/forurening og kræver præcise procedurer mht. rengøring og håndtering. På Blegdamsvej er apparaterne opstillet i beskyttende kabinetter med filtreret luft og UV-belysning for at nedbringe risikoen for kontaminering fra omgivelserne og andre prøver, og det kliniske personale er blevet undervist i den praktiske håndtering.

Implementeringen af hurtigtesten i klinikken er drevet af KMA og forankret i Viruslaboratoriet på afsnit 9301. Det er også KMA, der varetager oplæring af personale, løbende kontrol og verificering af resultater og distribution af test-kits. KMA ejer alle apparater og har også i samarbejde med brugerne stået for opsætning af apparaturet på de kliniske afsnit.Som første hospital i verden lancerede KMA den 1. oktober den første fuldt integrerede hurtigtestløsning for influenza- og respiratorisk syncytialvirus baseret på Roche Cobas Liat systemet. Første apparat blev opstillet på BørneUngeKlinikken, og efterfølgende blev der opstillet apparaturer på Hæmatologisk afdeling og på Infektionsmedicinsk afdeling.

Hele arbejdsgangen er integreret; fra rekvisition af prøve i Sundhedsplatformen, prøvetagning, analyse og færdigbehandling af resultatet til et endeligt svar, der er tilgængeligt efter få minutter i Sundhedsplatformen og MiBA.

Arbejdet med udviklingen af integrationen af Cobas Liat udstyret med eksisterende it-systemer var præget af en del udforinger, da der ikke eksisterede tilsvarende systemer noget sted, og både KMA og Roche mødte en del uforudsete udfordringer. Takket være MADS-gruppen på Århus universitetshospital, Skejby, der udvikler KMA’s laboratoriesystem (MADS), lykkedes det meget hurtigt at få tilpasset systemerne til at overkomme de mest kritiske udfordringer. De opnåede erfaringer fra arbejdet på Rigshospitalet har efterfølgende dannet grundlag for tilsvarende projekter i RegionH og de andre danske regioner.

KMA foretager løbende gennemgang af de opnåede analyseresultater og genanalysering af udvalgte prøver, idet restmaterialet af patientprøven sendes til KMA´s Viruslaboratorium, der råder over flere interne analyser.

Den løbende udbygning af system med flere opstillede apparater pågik i efteråret 2017. I perioden fra den 1. oktober til 31. december 2017 leverede løsningen 180 gange et resultat til en kliniker indenfor 25 min. fra prøvetagning til endeligt resultat forelå. Efterfølgende fra 1. januar til 31. april 2018 blev ca. 1.200 patientprøver analyseret på de opstillede apparater på Blegdamsvej.

Hurtig påvisning af influenza-infektion er vigtig, for med en sikker diagnose kan lægerne træffe det korrekte valg, om der skal iværksættes behandling for influenza eller udføres andre diagnostiske tests, og om patienten skal isoleres. Dette betyder hurtig afklaring for patient og læge og en stor besparelse til medicin (opgørelse pågår) og isolation af patienter. Redaktør