Udvikling af molekylærbiologiske analyser

​Der er stor udvikling på analysemetoder inden for mikrobiologi, herunder metoder baseret på mikroorganismers arvemateriale (DNA og RNA) og proteinsammensætning f.eks. ved genforstærkningsmetoder, sekventering, arrayteknologi og massespektrometri.
KMA arbejder løbende med at udvikle eksisterende analysemetoder samt indføre nye mhp. både hurtigere og mere præcist at kunne påvise mikroorganismer. I årsberetningen for 2015 kunne man læse om implementeringen af Filmarray. I år kan du læse om de seneste skud på stammen, dvs. nye molekylærbiologiske analysemetoder, som er blevet afprøvet og implementeret på KMA i 2016. 

Læs mere

​I årsberetningen for 2015 kunne man læse om implementeringen af Filmarray


Redaktør