Klinikledelsens tilbageblik

​2016 – Et spændende år med implementering af Sundhedsplatformen og fokus på nye analysemetoder.
Året 2016 stod i Sundhedsplatformens (SP) tegn. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) har i samarbejde med de øvrige klinisk mikrobiologiske afdelinger i Region H og Region Sjælland gennemført en et-år lang forberedelsesfase for implementeringen af SP. Forberedelsen handlede primært om standardisering af undersøgelser/analyser og prøvesvar samt efterfølgende integration af vores laboratoriesystem MADS i SP. Der er blevet lagt et kæmpe stykke arbejde i denne forberedelse, og vi kan takke vores dedikerede medarbejdere for, at overgangen til SP i november 2016 foregik uden de store problemer for vores afdeling. Hermed være ikke sagt, at der ikke er brug for forbedringer, men vi håber, systemet bliver udviklet og opdateret, efterhånden som fejlene bliver påvist. 

I august 2016 blev Maiken Cavling Arendrup ansat som professor ved KU i medicinsk mykologi og i en delt overlægestilling mellem Statens Serum Institut og KMA, RH. Maiken skal, ud over at opruste forskningsområdet, være med til at forbedre diagnostik og behandling af svampeinfektioner på RH. Hermed har vi væsentligt styrket dette område, hvor de mange immunkompromitterede patienter på RH er særligt udsat.

Analysemetoder inden for mikrobiologi er under konstant udvikling. I 2016 har vi fortsat haft fokus på implementering af nye molekylærbiologiske analysemetoder, herunder for 16S/18S samt for undersøgelse af tarmpatogene mikroorganismer, hvilket I kan læse mere om i denne årsberetning.

Af særlige nye tiltag på dette felt begyndte vi i 2016 på et projekt med helgenomsekventering (WGS) af bakterieisolater. KMA, RH, har sammen med de mikrobiologiske afdelinger i Herlev og Hvidovre fået tilført midler fra Region H til såkaldt ”Early Warning”, dvs. typning af multiresistente isolater (fx MRSA, VRE og carbapenemase-producerende gramnegative bakterier) til hjælp for opklaring af udbrud og detaljeret overvågning. Desuden er vi i samarbejde med CF-klinikkerne påbegyndt WGS af første Pseudomonas aerginosa isolater fra luftvejene hos CF-patienter, hvilket hjælper til at vælge den rigtige behandling og til smitteovervågning. Det udføres i tæt samarbejde med Afdeling for Genomisk Medicin, der stiller personale og maskiner til rådighed for ugentlige analyser.

Laboratoriedriften har i 2016 været præget af de mange besparelser, der er pålagt sygehusvæsenet også her, og der bruges megen energi fra alle personalegrupper på at tilpasse den ikke mindre travle hverdag med disse udfordringer. Vi vil gerne takke vores personale for deres store forståelse for de indskrænkninger i laboratoriefunktionen, som disse besparelser fører til.

v/ Annette Dreyer og Niels Frimodt-MøllerRedaktør