Infektionshygiejne på Facebook

I sommeren 2016 oprettede Infektionshygiejnisk Enhed en lukket gruppe på Facebook målrettet al sundhedsfagligt personale på Rigshospitalet.


Vi havde længe gerne ville nå ud til endnu flere medarbejdere – og særligt basispersonalet, som ikke er del af diverse lederfora, hvor infektionshygiejne bliver diskuteret. 

Facebookgruppen for infektionshygiejne på Rigshospitalet skal derfor være med til at udbrede viden og interesse for infektionshygiejniske område, og målet er:

  • At det skal være nemmere for den enkelte medarbejder at stille spørgsmål og få svar på infektionshygiejniske spørgsmål
  • At medarbejdere kan dele gode ideer og initiativer fra hinanden
  • At dele inspirerende infektionshygiejniske videoer, billeder, artikler og aktuelle debatter
  • At skabe debat indenfor det infektionshygiejniske område
IHE ´s udbytte vil være at skabe større synlighed på RH, hvor der for nuværende ikke er mulighed for at besøge klinikker på daglig basis. Samtidig er det en hurtig vej ud til basispersonale, når der er brug for det. Gruppen administreres af IHE, og der er mindst et ugentligt opslag fra en hygiejnesygeplejerske om f.eks. aktuelle problematikker, konkurrencer eller videoer. 

For at sætte det hele i gang blev der som det første udarbejdet en projektbeskrivelse for ”Facebookgruppe for infektionshygiejne, Rigshospitalet”. Juridisk afdeling og kommunikationsafdelingen blev inddraget fra begyndelsen, og retningslinjer for brug af sociale medier på Rigshospitalet blev gennemgået.

Infektionshygiejnisk Enhed på Rigshospitalet er også på Twitter, og har indtil nu fået postet enkelte opslag. En undersøgelse fra TNS Gallup Media Life 2014, viser at 59 % af danskere er på Facebook dagligt og 73 % ugentligt, sammenlignet med Twitter, hvor kun 4 % er på dagligt og 12 % ugentligt. Med baggrund i dette, er Facebook valgt som primære sociale medie.

I skrivende stund (2.1.2017) har gruppen 236 medlemmer, og der kommer løbende nye til. Hvert opslag ses i gennemsnit af 180 af medlemmerne indenfor få døgn, hvilket vi tolker som en succes for valg af socialt medie og interesse for det infektionshygiejniske område.

v/ Ann Filippa Madsen


Redaktør