Forskningsprojekt i Ghana

​KMA har i mange år bidraget til et forskningssamarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet og University of Ghana. Her kan du læse eksempler på dette samarbejdes projekter og resultater.

Ny klinisk praksis på Hohoe Municipal Hospital, Ghana

v/ Filip Castberg

I 2016 afsluttede vi feltstudierne på distriktshospitalet Hohoe Municipal Hospital i Ghana i forbindelse med Danidaprojektet MAVARECA. MAVARECA står for Malaria Vaccine Research and Capacity Building in Ghana og er et samarbejde mellem Center Medicinsk Parasitologi (Rigshospitalet og Københavns Universitet) og Noguchi Memorial Institute of Medical Research i Accra, Ghana.

Projektets hovedformål er at finde kandidater til 2. generationsmalariavacciner til mennesker, der bor i områder med transmission af Plasmodium falciparum-parasitter. En række ghanesiske og danske forskere, laboratorieteknikere og sundhedspersonale har været engageret. I malariasæsonerne har vi haft det kliniske ansvar for børneafdelingen og laboratoriedriften i tæt samarbejde med lokale sygeplejersker og laboranter. Det har været spændende at opleve et ghanesisk hospital indefra med alle de glæder, udfordringer og frustrationer, der følger med.

Udover de videnskabelige resultater, som stadig er under analyse, glæder vi os over, at vores tilstedeværelse har bidraget til, at hospitalet har ændret klinisk praksis på nyttige områder – f.eks. indgår malaria-hurtigtest nu i rutinediagnostikken, forbruget af antimalaria-medicin er faldet, og der er øget fokus på differentialdiagnoser til malaria.

Infektionshygiejne i Ghana

v/ Marius Tving Stauning og Jørgen Kurtzhals

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling sendte i 2016 en dansk medicinstuderende til Ghana for at indsamle data til forskningsprojektet ”Surgical site infections and air contamination in Ghana”. Studenterprojektet skal sammenligne bakterier fra sårinfektioner med bakterier isoleret fra luften på operationsstuer. Det sker som led i afdelingens mangeårige forskningssamarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet og University of Ghana. Gennem tre måneder blev der indsamlet luftprøver fra operationsgangen på Korle-Bu Teaching Hospital i Accra, og i tæt samarbejde med den kirurgiske afdeling taget sårpodninger og samlet data om infektionsraten blandt de opererede patienter. Efter indledende analyser ved laboratorierne på Department of Medical Microbiology er alt prøvemateriale herefter frosset ned og sendt med fly til Klinisk Mikrobiologisk afdeling. I det næste halve år vil vi gå i dybden med analyser af de fundne bakterier på genetisk og molekylærbiologisk niveau, således at projektet kan færdiggøres som planlagt i august 2017. 

Baggrunden for projektet er at kortlægge mulige smitteveje og smittekilder til hospitalserhvervede sårinfektioner og i sidste ende bidrage til at forbedre forebyggelsen af disse. Hospitalserhvervede infektioner er infektioner, der rammer patienter alene af den grund, at de modtager behandling på et hospital, og sårinfektioner efter kirurgi er på verdensplan én af de hyppigste hospitalserhvervede infektioner. I mellemindkomstlande som Ghana er der et stort potentiale i forebyggelse af hospitalsinfektioner, da det vil sikre bedre behandlingsforløb for den enkelte patient og samtidig frigøre sparsomme ressourcer, der kan anvendes andre steder i sundhedsvæsnet. 

Der har i Ghana været stor interesse for projektet fra både personale og ledelse på Korle-Bu Teaching Hospital, og vi vil i det videre forløb være i tæt kontakt, således at resultater fra studiet kan danne grundlag for vejledninger og forebyggende tiltag på hospitalet. 

Sideløbende med projektet fortsætter forskningssamarbejdet med Department of Medical Microbiology mange år frem i tiden, primært gennem det Danida finansierede ”HAI-Ghana” projekt. Dette er et 5-årigt forskningsprojekt om hospitalserhvervede infektioner i Ghana og indebærer blandt andet, at vi på klinisk mikrobiologisk afdeling i 2017 får besøg af flere Ghanesiske PhD studerende. Vi ser meget frem til dette og er stolte af fortsat at bidrage til uddannelsen af forskere indenfor klinisk mikrobiologi i Ghana og Vestafrika. 

M.Phil studerende på Department of Medical Microbiology hjælper med at tælle bakteriekolonier


Måling af luftbårne bakterier under operation på Korle-Bu Teaching Hospital
Redaktør